ianuarie 2014

1. Extras din Monahismul – chivotul neamului românesc, Ed. Omniscop, Craiova, 1995, pp. 36-41.

Etosul monastic românesc   Monahismul creştin, sub forma eremitică (sihăstrească) şi chinovială (obştească), şi-a făcut apariţia pe meleagurile actuale ale patriei noastre concomitent cu formarea poporului român şi răspândirea creştinismului în Dacia. Legăturile dintre ţinuturile dobrogene şi vestitele centre monahale din Palestina şi Egipt au contribuit şi la răspândirea monahismului în spaţiul carpato-dunărean. Viaţa creştină […]

2. Extras din Împărăteasa cerului şi Mama noastră, Casa de editură Dochia, Cluj-Napoca, 1996, pp. 110-114.

Mama Bisericii   Maica Domnului este aceea care, prin viaţa sa neprihănită, a pregătit ospăţul împăcării noastre cu Dumnezeu. Ea este Mireasa Duhului Sfânt, care L-a purtat în pântece pe Acela Care ne-a deschis raiul şi ne-a dăruit Împărăţia cerurilor, pe Hristos, Cel Care „cu sângele Său… ne-a curăţit ca să slujim Dumnezeu­lui Celui viu” […]

3. Extras din Preoţia şi arta pastorală, Ed. Arhiediecezana, Cluj-Napoca, 1997, pp. 15-19.

Râvna şi conştiinciozitatea preotului   Cheia succesului în lucrarea preoţească constă în râvna şi conştiinciozitatea pe care preotul le are faţă de misiunea sa. Râvna şi conştiinciozitatea sunt două calităţi absolut necesare în toate sectoarele de activitate şi care implică multă dăruire de sine, pentru a face ca neîncetat calitatea muncii să crească. O astfel […]