Bibliografia Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu

I. Articole şi studii

 

 1. Responsabilitatea preotului pentru slujirea credincioşilor şi a lumii de azi, în «Biserica Ortodoxă Română», CI (1983), nr. 7-8, iulie-august, p. 501-519;
 2. Maica Domnului şi sfinţii îngeri în Coran, în «Glasul Bisericii», XLIII (1984), nr. 1-2, ianuarie-februarie, p. 86-93;
 3. Nădejdea ca virtute teologică şi implicaţiile ei în viaţa creştinului, în «Biserica Ortodoxă Română», CII (1984), nr. 3-4, martie-aprilie, p. 187-201;
 4. Maica Domnului în viaţa Bisericii şi în evlavia credincioşilor ortodocşi, în «Ortodoxia», XXXVI (1984), nr. 3, iulie-septembrie, p. 399-414;
 5. Rolul Bisericii în promovarea încrederii între oameni, în «Biserica Ortodoxă Română», CII (1984), nr. 11-12, noiembrie-decembrie, p. 748-762;
 6. Mânăstirea Sinaia – vatră de istorie şi vrednic locaş de artă şi cultură românească, în «Glasul Bisericii», XLIV (1985), nr. 1-2, ianuarie-februarie, p. 70-81;
 7. Responsabilitatea Bisericii pentru creştinii de azi, în «Biserica Ortodoxă Română», CIII (1985), nr. 1-2, ianuarie-februarie, p. 82-93;
 8. Monastery of Sinaia, în «R.O.C. News», Bucharest, 2 – 1985, p. 69-70;
 9. Învăţăminte morale şi sociale în opera şi activitatea Sfântului Vasile cel Mare, necesare activităţii preoţilor în vremea noastră, în «Studii Teologice», XXXVII (1985), nr. 3-4, martie-aprilie, p. 276-289;
 10. Purificarea de patimi prin virtuţi în lumina Patericului, în «Glasul Bisericii», XLIV (1985), nr. 7-9, iulie-septembrie, p. 508-521;
 11. Arhimandrit Chesarie Gheorghescu – Exarhul Sfintelor Mânăstiri, în «Gândire şi Artă», Detroit, 8 – 1985, p. 56-59;
 12. Colindele româneşti, expresie a dogmei creştine şi izvor al spiritualităţii noastre populare, în «Glasul Bisericii», XLIV (1985), nr. 10-12, octombrie-decembrie, p. 714-719;
 13. Valoarea trupului ca templu al Duhului Sfânt, în «Biserica Ortodoxă Română», CIV (1986), nr. 3-4, martie-aprilie, p. 59-65;
 14. Gospel Echoes in Dacia Felix, în «Sitz in Leben», Princeton, vol. III, Issue 5, May – 1986, p. 3;
 15. Frumuseţea chipului moral al Maicii Domnului, în «Gândire şi Artă», Detroit, 9 – 1986, p. 37-38;
 16. Varvara Cosma – o maică duhovnicească cu suflet frumos, în «Gândire şi Artă», Detroit, 9 – 1986, p. 49-51;
 17. Chipul lui Hristos în fiinţa şi viaţa morală ale creştinului, în «Biserica Ortodoxă Română», CV (1987), nr. 1-2, ianuarie-februarie, p. 86-96;
 18. The Cost of Beauty: A Romanian Ballad, în «Sitz in Leben», vol. IV, Issue 3, March – 1987, p. 3;
 19. Goal of Christian Life, în «Devotional Booklet for Lent», 1988, March 28;
 20. Transylvania, Dracula’s Country?, în «Sitz in Leben», vol. V, Issue 4, March – 1988, p. 7;
 21. Omenia poporului român reflectată în proverbele sale, în «Spirit românesc», Ierusalim, I (1989), nr. 1, p. 10-13;
 22. Transilvania, pământ românesc, în «Spirit românesc», Ierusalim, I (1989), nr. 1, p. 13-16;
 23. 155 de ani de la naşterea lui George Pop de Băseşti, o personalitate marcantă a Maramureşului în lupta pentru emanciparea naţională a românilor, în «Spirit românesc», Ierusalim, I (1989), nr. 1, p. 21-25;
 24. The Vitality of Church Life in Romania, în «Spirit românesc», Ierusalim, I (1989), nr. 1, p. 41-48;
 25. Creşterea în Hristos, în «Glasul Bisericii», XLVIII (1989), nr. 2-3, februarie-martie, p. 34-51;
 26. Chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, dat ontologic şi misiune de realizat, în «Glasul Bisericii», XLVIII (1989), nr. 2-3, februarie-martie, p. 79-94;
 27. Colindele, o datină străbună, în «Învierea» (Resurrection), Ierusalim, XVII (1989), nr. 10-12, p. 3;
 28. What is the Orthodox Church?, în «Învierea», XVII (1989), nr. 10-12, p. 1;
 29. Alexandru Ioan Cuza, în «Învierea», XVIII (1990), nr. 1-3, p. 1;
 30. Romanian Orthodox Church in Jerusalem, în «Învierea», XVIII (1990), nr. 1-3, p. 1;
 31. Văzut-am lumina cea adevărată, în «Învierea», XVIII (1990), nr. 4-6, p. 1;
 32. Eucharistic Banquet, în «Învierea», XVIII (1990), nr. 4-6, p. 3;
 33. Despre iubire, în «Răsunetul», II (1990), nr. 258, 28 decembrie, p. 1-2;
 34. Tradiţii creştine: Paştile, în «Scutul Patriei», nr. 7-8, 27 martie, 1991, p. 1;
 35. Triumful Învierii lui Hristos, în «Tribuna», nr. 14, 4-10 aprilie, 1991, p. 5;
 36. The Care for Creation in Liturgical Theology, în «So that God’s creation might live, Ecumenical Patriarchate of Constantinople», 1992, p. 37-40;
 37. Dietrich Bonhoeffer: ,,A New Theology”, în «Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Orthodoxa», XXXVIII (1993), nr. 1-2, p. 75-81;
 38. Monahismul – inima Bisericii şi semnul Împărăţiei, în «Renaşterea», nr. 4-7 – 1993, p. 1-3; nr. 12 – 1993, p. 4; nr. 1 – 1994, p. 4; nr. 3 – 1994, p. 4;
 39. Pogorârea la iad, în «Renaşterea», nr. 4, aprilie, 1995, p. 3;
 40. Trezvie şi maturitate, în «Renaşterea», nr. 7-8, iulie-august, 1995, p. 3;
 41. Întâlnirea cu Hristos, în «Renaşterea», nr. 11, noiembrie, 1995, p. 3;
 42. Timpul şi mântuirea noastră, în «Buna Vestire», IV (1996), nr. 1, ianuarie, p. 3 şi 5;
 43. Rostul plânsului duhovnicesc, în «Buna Vestire», IV (1996), nr. 2-3,  februarie-martie, p. 2;
 44. Eparhia Clujului îşi omagiază Arhipăstorul, în «Renaşterea», nr. 3, martie, 1996, p. 2;
 45. Preotul – instrument al iubirii dumnezeieşti, în «Renaşterea», nr. 3, martie, 1996, p. 3;
 46. Preotul ca misionar şi civilizator, în «Renaşterea», nr. 5, mai, 1996, p. 3;
 47. Omul care iubeşte, mângâie şi înalţă, în «Minerva», nr. 56-57, 1996, p. 5;
 48. Effective Preaching to Contemporary Christians, în «Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Orthodoxa», XLII (1997), nr. 1-2, p. 3-12;
 49. Şcoala încercărilor, în «Renaşterea», nr. 3, martie, 1997, p. 3;
 50. Paştile – bucuria noastră, în «Glasul», nr. 1, aprilie, 1997, p. 5;
 51. Fiinţa umană, templul lui Dumnezeu,  în  «Renaşterea»,  nr. 5,  mai, 1997, p. 3.
 52. Bucuria, dar al Duhului Sfânt, în «Buna Vestire», V (1997), nr. 5-6, mai-iunie, p. 3-4.
 53. Eroii neamului, în «Glasul», nr. 3-4, iunie-iulie, 1997, p. 3.
 54. Combaterea fenomenului religios morbid, în «Vestitorul Ortodoxiei», nr. 183-184, iulie, 1997, p. 5.
 55. Gândul la moarte, mijloc de purificare, în «Renaşterea», nr. 10, octombrie, 1997, p. 3.
 56. Cea mai mare descoperire, în «Renaşterea», nr. 11, noiembrie, 1997, p. 3.
 57. Biserica şi Armata, în Ioan Toader, ,,Metode noi în practica omiletică”, Cluj-Napoca, 1997, p. 89-91.
 58. Locul în care răsună simfonia culturii teologice şi a evlaviei creştine, în Pr. Prof. Dr. Alexandru Moraru, ,,Seminarul Ortodox Liceal din Cluj-Napoca”, 1997, p. 221-226.
 59. Combaterea ereziei la Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful, în «Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă», vol. I, Cluj-Napoca, 1998, p. 257-266.
 60. Un fervent apărător al credinţei,  în  «Renaşterea»,  nr. 1,  ianuarie, 1998, p. 3.
 61. Apa sfinţită – organ de vindecare şi de har, în «Buna Vestire», VI (1998), nr. 1-2, ianuarie-februarie, p. 2-3.
 62. The Pastor, the Call and the Response, în «Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Orthodoxa», XLIII (1998), nr. 1-2, p. 3-12.
 63. Cinci ani de arhipăstorie pilduitoare, în «Renaşterea», nr. 2, februarie, 1998, p. 2.
 64. Duhul Sfânt şi înduhovnicirea noastră, în «Glasul», I (1998), nr. 2, februarie, p. 4.
 65. Un luptător pentru unitatea Bisericii, în «Renaşterea», nr. 2, februarie, 1998, p. 3.
 66. Nobleţea persoanei umane, în «Renaşterea», nr. 3, martie, 1998, p. 7.
 67. Teologia şi spiritualizarea umanităţii creştine, în «Studii Teologice»,         L (1998), nr. 3-4, martie-aprilie, p. 3-9.
 68. Duhul Sfânt în credinţa şi în spiritualitatea Bisericii Ortodoxe, în «Ortodoxia», XLIX (1998), nr. 3-4, p. 3-14.
 69. Paştile cele noi, în «Renaşterea», nr. 4, aprilie, 1998, p. 3.
 70. 80 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri,  în  «Cetatea culturală», I (1998), nr. 4, decembrie, p. 4.
 71. Biserica, organ al mântuirii şi sfinţirii noastre, în «Renaşterea», nr. 5, mai, 1998, p. 3.
 72. Masca şi viclenia diavolului,  în  «Glasul  Bisericii»,  LIV (1998), nr. 5-8, p. 16-18.
 73. Eveniment religios în spaţiul iberic, în «Steaua», nr. 6, iunie, 1998, p. 41.
 74. Trezvia şi valoarea ei morală, în «Epifania», III (1998), nr. 6, p. 5.
 75. Prin răbdare câştigăm Împărăţia, în «Glasul», I (1998), nr. 7-11, p. 2-3.
 76. Naşterea Maicii Domnului, în «Buna Vestire», VI (1998), nr. 9, septembrie, p. 1-2.
 77. Ardealul, inima României, în «Cetatea culturală», I (1998), nr. 1, septem-brie, p. 1, 5.
 78. Un patriot pilduitor, în «Graiul Sălajului», X (1998), nr. 1788, 11-12 septembrie, p. 1-2.
 79. Orientarea vieţii noastre, în «Glasul Bisericii», LIV (1998), nr. 9-12, sep-tembrie-decembrie, p. 42-45.
 80. Sfântul Irineu, mare dascăl al Bisericii nedespărţite, în «Steaua», XLIX (1998), nr. 10, p. 22.
 81. Noul Testament de la Bălgrad, monument de artă, limbă şi cultură românească, în «Cetatea culturală», I (1998), nr. 2, octombrie, p. 1, 10.
 82. Biblia de la Bucureşti, în «Cetatea culturală», I (1998), nr. 3, noiembrie,    p. 10.
 83. Veselia Crăciunului,  în  «Buna  Vestire»,  VI (1998),  nr. 12,  decembrie,  p. 3-4.
 84. Hristos Se naşte şi locuieşte în noi, în «Curierul Primăriei municipiului Cluj-Napoca», IV (1998), nr. 198, decembrie, p. 1.
 85. Hristos – Scara noastră spre cer, în «Răsunetul», X (1998), nr. 2298, 24 decembrie, p. 1.
 86. Să fim bineplăcuţi lui Dumnezeu, în «Glasul», II (1999), nr. 1, p. 3.
 87. Osteneala alergătorului evlavios, în «Epifania», IV (1999), nr. 1, p. 4.
 88. Ţinta noastră de viaţă, în «Buna Vestire», VII (1999), nr. 1-2,  p. 2-3.
 89. Uniţi în cuget şi’n simţiri, în «Cetatea culturală», II (1999), nr. 2, februarie, p. 1, 12.
 90. Duminica iertării, în «Dynamis», nr. 2, februarie, 1999, p. 30.
 91. Marele folos al postului creştin, în «Glasul», II (1999), nr. 2, p. 1, 3.
 92. Împărtăşirea euharistică şi îndumnezeirea noastră, în «Epifania», IV (1999), nr. 2, p. 4 şi nr. 3, p. 4.
 93. Viaţa în Hristos prin Sfintele Taine, în «Iisus Biruitorul», X (1999), nr. 3 (145), p. 1, 5.
 94. Glasul şi măreţia pământului românesc, în «Cetatea culturală», II (1999), nr. 3, martie, p. 1, 10.
 95. Reflectând frumuseţea divină, în «Răsunetul», XI (1999), nr. 2339, 3 martie, p. 4.
 96. Învierea lui Hristos dă sens existenţei umane, în «Glasul», II (1999), nr. 3-4, p. 3.
 97. Sâmbăta cea mare şi mesajul ei, în «Dynamis», nr. 4, aprilie, 1999, p. 22-23.
 98. În aşteptarea Învierii, în «Răsunetul», XI (1999), nr. 2365, 8 aprilie, p. 1, 8.
 99. Învierea Domnului, izvorul vieţii nemuritoare, în «Adevărul de Cluj», IX (1999), nr. 2555, 10-13 aprilie, p. 1, 6.
 100.  Învierea lui Hristos luminează tuturor, în «Curierul», V (1999), nr. 213, 12 aprilie, p. 1, 6.
 101.  Fericirea o aflăm în Dumnezeu, în «Epifania», IV (1999), nr. 4, p. 4.
 102.  Duioasa companie din Emaus, în «Buna Vestire», VII (1999), nr. 4, p. 5-6.
 103.  Liturghia salvează lumea, în «Areopag», Bucureşti, nr. 4-5, aprilie-mai, 1999, p. 3.
 104.  Cinstind eroii neamului, în «Adevărul de Cluj», IX (1999), nr. 2587, 20 mai, p. 14.
 105.  Praznicul Înălţării şi pomenirea eroilor, în «Curierul», V (1999), nr. 219, 24 mai, p. 5.
 106.  Rusaliile – revărsarea Duhului Sfânt în viaţa noastră, în «Răsunetul», XI (1999), nr. 2402, 29-30 mai, p. 1, 7.
 107.  Înălţare cu Hristos prin eroism, în «Glasul», II (1999), nr. 5, p. 1.
 108.  Atotputernicia lui Dumnezeu şi puterea noastră duhovnicească, în «Buna Vestire», VII (1999), nr. 5-6, p. 2.
 109.  Doina şi bogăţia ei spirituală, în «Steaua», L (1999), nr. 7, p. 40.
 110.  Credinţa – un angajament personal faţă de Hristos, în «Răsunetul», XI (1999), nr. 2429, 7 iulie, p. 3.
 111.  Balada, izvor de edificare spiritual-morală, în «Cetatea culturală», II (1999), nr. 9, septembrie, p. 15.
 112.  Purtarea Crucii, în «Buna Vestire», VII (1999), nr. 9-10, p. 2-3.
 113.  Să activăm darul primit de la Dumnezeu, în «Răsunetul», XI (1999), nr. 2494, 6 octombrie, p. 4.
 114.  Sensul adevărat al urmării lui Hristos, în «Glasul», II (1999), nr. 10-11, p. 1, 4.
 115.  Un bun ostaş al lui Hristos, în «Iisus Biruitorul», X (1999), nr. 11 (153),     p. 1.
 116.  Peştera Laptelui din Betleem, în «Buna Vestire», VII (1999), nr. 11-12,     p. 7.
 117.  Dorul, sinteza formaţiei noastre ca români, în «Răsunetul», XI (1999), nr. 2539, 8 decembrie, p. 5.
 118.  Crăciunul românesc,  în  «Cetatea culturală», II (1999), nr. 12, decembrie, p. 1, 12.
 119.  Crăciunul şi rostul vieţii noastre, în «Răsunetul», XI (1999), nr. 2551, 24-26 decembrie, p. 1, 9.
 120.  Ne-a răsărit Soarele dreptăţii, în «Adevărul de Cluj», IX (1999), nr. 2774, 24-26 decembrie, p. 1, 5.
 121.  Domnul coboară la noi, în  «Curierul»,  V (1999),  nr. 250, 27 decembrie, p. 1.
 122.  Unirea intimă cu Hristos prin Sfânta Euharistie, în «Iisus Biruitorul», X (1999), nr. 26 (168), p. 1, 2.
 123.  Următori lui Dumnezeu, în «Iisus Biruitorul», X (1999), nr. 27 (169),         p. 1, 2.
 124.  Pocăinţa ca virtute şi Taină, şi rolul ei în desăvârşirea morală, în «Anuarul  Facultăţii de Teologie», vol. III (1994-1996), Cluj-Napoca, 1999, p. 173-184.
 125.  Hristologia Sinodului de la Calcedon şi implicaţia ei eclesiologică, în «Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Orthodoxa», XLIV (1999), nr. 1-2, p. 3-18.
 126.  Cuvântul teologului despre SIDA, în Prof. Vasile Chira, ,,Scrisoarea unui bolnav de SIDA către cer”, Cluj-Napoca, 1999, p. 13-19.
 127.  Omul în starea primordială, în «Anuarul Facultăţii de Teologie», vol. II (1992-1994), Cluj-Napoca, 1999, p. 207-220.
 128.  Să ne înnoim cât suntem pe cale,  în  «Buna Vestire», VIII (2000), nr. 1-2, p. 3-4.
 129.  Vreme potrivită pentru lacrimi, în «Glasul», III (2000), nr. 3, p. 1.
 130.  Iubitori ai Bisericii şi martori ai Învierii, în «Buna Vestire», VIII (2000), nr. 3-4, p. 4-5.
 131.  Frumuseţea care ne mântuieşte, în «Credinţa noastră», Bucureşti, IV (2000), nr. 3-4, p. 4.
 132.  Scara desăvârşirii morale, în «Răsunetul», XII (2000), nr. 2632, 19 aprilie, p. 3.
 133.  Ouăle roşii de Paşti, în «Răsunetul», XII (2000), nr. 2640, 29-30 aprilie,   p. 1, 4.
 134.  Înviere şi sfinţenie, în «Adevărul de Cluj», X (2000), nr. 2880, 29 aprilie-   1 mai, p. 1, 4.
 135.  Înviind împreună cu Hristos, în «Glasul», III (2000), nr. 4-5, p. 1.
 136.  Domnul Cel viu este viaţa noastră, în «Cetatea culturală», III (2000), nr. 5, mai, p. 1.
 137.  Credinţa adevărată este viaţă în Hristos, în «Telegraful Român», 148 (2000), nr. 19-22, 15 mai, p. 3.
 138.  Hristos Cel Înviat este cu noi,  în  «Curierul», VI (2000),  nr. 270, 15 mai, p. 1.
 139.  Un sfânt poet ortodox al lumii creştine,  în  «Steaua»,  LI (2000),  nr. 5-6,  p. 64, 65.
 140.  Să nu te abaţi de la ţintă, în «Răsunetul», XII (2000), nr. 2761, 18 octombrie, p. 4.
 141.  Pomenirea morţilor, în «Curierul», VI (2000), nr. 294, 30 octombrie, p. 1.
 142.  Ocrotirea sfinţilor îngeri, în «Curierul», VI (2000), nr. 295, 6 noiembrie, p. 1, 2.
 143.  Îngerul păzitor, în «Răsunetul», XII (2000), nr. 2776, 8 noiembrie, p. 1, 6.
 144.  Iisus Hristos, Sacrament şi Model al slujirii, în «Glasul», III (2000), nr. 11, p. 1, 3.
 145.  Splendoarea creaţiei în viziunea unui sfânt român contemporan, în «Cetatea culturală», III (2000), nr. 11, noiembrie, p. 11.
 146.  Iubirea divină în Betleemul lumii, în «Glasul», III (2000), nr. 12, p. 1, 3.
 147.  Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României, în «Curierul», VI (2000), nr. 298, 27 noiembrie, p. 1.
 148.  Colindele ne zidesc şi ne înnobilează, în «Adevărul de Cluj», an X (2000), nr. 3082, 23-26 decembrie, p. 1, 4.
 149.  E timp de rugăciune, în «Iisus Biruitorul», XI (2000), nr. 15 (209), p. 1, 6.
 150.  Sileşte-te şi vei reuşi, în «Iisus Biruitorul», XI (2000), nr. 19 (213), p. 1, 5.
 151.  Din moarte la viaţă, în «Iisus Biruitorul», XI (2000), nr. 25 (219), p. 1.
 152.  Să ne păzim de idoli, în «Iisus Biruitorul», XI (2000), nr. 47 (241), p. 1, 6.
 153.  Viaţa omului cuprins de patimi şi asceza, în «Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Orthodoxa», XLV (2000), nr. 1-2, p. 3-18.
 154.  Virtutea creştină în concepţia Sfântului Ioan cel Nou de la Hozeva, în «Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă», IV (1996-1998), Cluj-Napoca, 2000, p. 201-208.
 155.  Originea şi valoarea colindelor, în «Cetatea culturală», IV (2001), nr. 1, ianuarie, p. 8.
 156.  Fericita vreme a Postului Mare, în «Glasul», IV (2001), nr. 1-2, p. 1.
 157.  Metania şi rostul ei duhovnicesc, în «Credinţa noastră», V (2001), nr. 1-4, p. 12-13.
 158.  Preţiosul dar al Postului Mare, în «Răsunetul», XIII (2001), nr. 2853, 28 februarie, p. 1, 4.
 159.  Paştile, praznicul bucuriei veşnice, în «Adevărul de Cluj», XIII (2001), nr. 3172, 13 aprilie, p. 5.
 160.  Paştile, temelia învierii noastre, în «Glasul», IV (2001), nr. 3-4, p. 1.
 161.  Paştile, praznicul vieţii veşnice, în «Renaşterea», nr. 4, aprilie, 2001, p. 7.
 162.  Eutanasia sau ,,uciderea din milă”, în «Renaşterea», nr. 5, mai, 2001, p. 6.
 163.  Muntele cel sfânt al Sionului, în «Glasul», IV (2001), nr. 5-6, p. 1.
 164.  Călugări români în Ţara Sfântă, în «Renaşterea», nr. 7-8, iulie-august, 2001, p. 7.
 165.  Este Postul Crăciunului, în «Răsunetul», XIII (2001), nr. 3038, 14 noiembrie, p. 1, 3.
 166.  Apostol al neamului nostru, în «Adevărul de Cluj», XIII (2001), nr. 3365, 29 noiembrie, p. 13.
 167.  Să ne asemănăm cu Născătoarea lui Hristos, în «Glasul», IV (2001), nr. 11-12, p. 1.
 168.  În drum spre un praznic luminos, în «Monitorul de Cluj», IV (2001), nr. 282, 1 decembrie, p. 4.
 169.  Vi S-a născut azi Mântuitor, în «Curierul», VII (2001), nr. 354, 21 decembrie, p. 2.
 170.  Asemenea Domnului întrupat, în «Răsunetul», XIII (2001), nr. 3067, 27 decembrie, p. 6.
 171.  Jertfa postului şi sfinţirea noastră, în «Grai Someşan», I (2002), nr. 1-4, ianuarie-aprilie, p. 13.
 172.  Ospăţul postului şi regenerarea noastră, în «Adevărul de Cluj», XIV (2002), nr. 3456, 21 martie, p. 13.
 173.  Asceza postului şi înnoirea noastră, în «Răsunetul», XIV (2002), nr. 3127, 23-24 martie, p. 1, 8.
 174.  Potirul Vieţii, în «Glasul», V (2002), nr. 4-5, p. 3.
 175.  Cu noi e Domnul Înviat, în «Răsunetul», XIV (2002), nr. 3156, 4-5 mai,    p. 1, 3.
 176.  Atleţi ai lui Hristos, în «Glasul», V (2002), nr. 6-8, p. 1.
 177.  Sionul şi sanctuarele sale, în volumul omagial «Slujitor al Bisericii şi al neamului, Părintele Prof. Univ. Dr. Mircea Păcurariu, la împlinirea vârstei de 70 de ani», Cluj-Napoca, 2002, p. 211-224.
 178.  Voi cânta minunile ei, bucurându-mă, în «Nicula, icoana neamului, 450 de ani de atestare documentară», Nicula, 2002, p. 33-36.
 179.  Slujirea creştină a lumii – chip al lui Hristos în acţiune socială, în «Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Orthodoxa», XLVII (2002), Special Issue, p. 111-128.
 180.  Monahismul şi slujirea vieţii, în «Glasul», VI (2003), nr. 1-2, p. 1.
 181.  Transparenţa lui Hristos în viaţa creştinului, în «Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Orthodoxa», XLVII (2003), nr. 1-2, p. 71-88.
 182.  Să citim Scripturile!, în «Răsunetul», XV (2003), nr. 3374, 14 martie, p. 1, 3.
 183.  Moartea este învinsă, în «Glasul», VI (2003), nr. 3-4, p. 5.
 184.  Lacrimi de pocăinţă,  în «Răsunetul», XV (2003), nr. 3390, 5-6 aprilie,      p. 1, 3.
 185.  Pe temelia Învierii, în «Răsunetul», XV (2003), nr. 3405, 26-27 aprilie,      p. 1, 3.
 186.  Adevărat a înviat!, în «Adevărul de Cluj», XV (2003), nr. 3789, 26-29 aprilie, p. 1, 5.
 187.  Duhul Sfânt – Oaspetele dulce al sufletului, în «Glasul», VI (2003), nr. 5-6, p. 1.
 188.  Duhul Sfânt – Călăuzitorul intim al sufletului, în «Răsunetul», XV (2003), nr. 3439, 14-15 iunie, p. 1, 3.
 189.  Monahismul, şcoală a jertfei şi a sfinţeniei, în «Studia Historica et Theologica, Omagiu Profesorului Emilian Popescu», Ed. Trinitas, Iaşi, 2003, p. 483-490.
 190.  Înviere şi bucurie, în «Glasul», VII (2004), nr. 1-4, p. 3.
 191.  Să fim treji!, în «Răsunetul», XVI (2004), nr. 3638, 26 martie, p. 1, 6.
 192.  Înviere şi credinţă, în «Răsunetul», XVI (2004), nr. 3649, 10-11 aprilie,   p. 1, 6.
 193.  Duhul Sfânt – Darul lui Dumnezeu, în «Răsunetul», XVI (2004),  nr. 3683, 29-30 mai, p. 1, 9.
 194.  Duhul Sfânt ne atrage la Hristos, în «Glasul», VII (2004), nr. 5-8, p. 1.
 195.  Un fiu evlavios al neamului: Ştefan cel Mare şi Sfânt, în «Răsunetul», XVI (2004), nr. 3707, 2 iulie, p. 1, 7.
 196.  Un mărturisitor al credinţei creştine: Ştefan cel Mare şi Sfânt, în «Glasul», VII (2004), nr. 9-12, p. 3.
 197.  Sfântul Ştefan cel Mare şi stilul moldovenesc, în «Tribuna», III (2004), nr. 55, 16-31 decembrie, p. 15.
 198.  Sfântul Voievod Ştefan cel Mare, simbol al credinţei creştine şi al vredniciei româneşti, în volumul omagial «Arhidiacon Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu – o viaţă în slujba Bisericii şi a şcolii româneşti», Bucureşti, 2005, p. 56-64.
 199.  Demnitatea împărătească a creştinului, în vol. «Iisus Hristos, Arhiereul Cel veşnic tânăr», Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2005, p. 87-96.
 200.  Sfânta Maria Magdalena, martor al Învierii, în «Glasul», VIII (2005), nr. 1-4, p. 4.
 201.  În prezenţa lui Dumnezeu, în «Biserica Ortodoxă», Alexandria, VII (2005), nr. 2, p. 23-25.
 202.  Postul Mare, urcuş spre Sfintele Paşti, în «Răsunetul», XVII (2005), nr. 3892, 23 martie, p. 1, 6.
 203.  Sfântul Apostol Toma, martor al Învierii, în «Răsunetul», VII (2005), nr. 3920, 1 mai, p. 1, 2.
 204.  Sărbătoarea Învierii, în «Adevărul de Cluj», XVII (2005), nr. 4408, 3 mai, p. 1.
 205.  Mântuitorul nostru este „Dumnezeu tare” (Is. 9, 5), în «Glasul», VIII (2005), nr. 5-12, p. 4.
 206.  Lucrarea dinamică şi sfinţitoare a Duhului Sfânt, în «Răsunetul», XVII (2005), nr. 3954, 18-19 iunie, p. 1, 2.
 207.  Sfântul Ştefan cel Mare, cunună de virtuţi creştine, în «Adevărul de Cluj», XVII (2005), nr. 4463, 6 iulie, p. 4.
 208.  Să-L primim şi să-L slăvim pe Mesia!, în «Adevărul de Cluj», XVII (2005), nr. 4608, 22 decembrie, p. 5.
 209.  În Hristos vedem faţa lui Dumnezeu, în «Răsunetul», XVII (2005), nr.4089, 24-25 decembrie, p. 1, 6.
 210.  Hristos, Modelul desăvârşirii morale, în «Pagini de istorie bisericească teleormăneană», Ed. Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2006, p. 101-110.
 211.  Consacrarea noastră şi devotamentul faţă de Duhul Sfânt, în «Glasul», IX (2006), nr. 1-5, p. 4.
 212.   A început călătoria Postului, în «Răsunetul», XVIII (2006), nr. 4140, 9 martie, p. 1, 6.
 213.  Sâmbetele Postului Mare, în «Răsunetul», XVIII (2006), nr. 4150, 23 martie, p. 1, 6.
 214.  Morţii vor învia, în «Răsunetul», XVIII (2006), nr. 4172, 22-23 aprilie, p. 1, 3.
 215.  Salutul pascal, în «Adevărul de Cluj», XVIII (2006), nr. 4708, 22-24 aprilie, p. 6.
 216.  Duhul Sfânt şi taina Crucii, în «Răsunetul», XVIII (2006), nr. 4211, 10-11 iunie, p. 1, 6.
 217.  Duminicile Postului Mare, în «Renaşterea», nr. 3, martie, 2007, p. 3.
 218.  Contracepţia din perspectivă ortodoxă, în «Revista de Bioetică şi Teologie», I (2007), nr. 1, p. 21-37.
 219.  Viaţa interioară a creştinului, în «Teologie Ortodoxă în destin românesc.  Omagiu Părintelui Profesor Ilie Moldovan la 80 de ani», Ed. Andreiana, Sibiu, 2008, p. 249-258.
 220.  Avem un Dumnezeu viu, în «Renaşterea», nr. 4, aprilie, 2009, p. 3.
 221.  Iubind pe Duhul Sfânt, eşti transformat de El, în «Renaşterea», nr. 5, mai, 2009, p. 3.
 222.  Un gând creştin asupra transplantului de organe, în «Medicii şi Biserica», vol. VII, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2009, p. 19-23.
 223.  Arhiepiscopul Teofil Herineanu, slujitorul bun şi credincios, în «Renaşterea», nr. 11, noiembrie, 2009, p. 3.
 224.  Arhiepiscopul Teofil Herineanu, model de conduită pentru slujitorii Bisericii, în «Arhiepiscopul Teofil Herineanu, 100 de ani de la naştere», Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2009, p. 135-147.
 225.  De ce S-a întrupat Fiul lui Dumnezeu, în «Răsunetul», XXI(2009), nr. 5288, 24 decembrie, p. 1.
 226.  Atotprezenţa iubitoare a lui Dumnezeu, în «Renaşterea», nr. 12, decembrie, 2009, p. 3.
 227.  Voturile monahale, în «Îndrumător pastoral», Tulcea, 2010, p. 277-283.
 228.  Sfântul Mormânt din Ierusalim, în «Renaşterea», nr. 3, martie, 2010, p. 3.
 229.  Frumuseţea curajului, în «Renaşterea», nr. 4, aprilie, 2010, p. 3.
 230.  În Lyon, la mormântul Sfântului Irineu, în «Renaşterea», nr. 9, septembrie, 2010, p. 3.
 231. Tehnologia medicală în matca revelaţiei divine, în «Medicii şi Biserica», vol. 9, Cluj-Napoca, 2011, p. 9-13;
 232. Responsabilitatea preotului, astăzi, în «Credinţa străbună», XXI (2011), nr. 6, iunie, p. 7;
 233. Votul ascultării şi importanţa lui în viaţa monahală, în «Credinţa străbună», XXI (2011), nr. 7, iulie, p. 1;
 234. Mormântul Maicii Domnului din Ghetsimani, în «Credinţa străbună», Anul XXI (2011), nr. 8, august, p. 1;
 235. Adevărul creştin despre cartea vieţii, în «Credinţa străbună», Anul XXI (2011), nr. 9, septembrie, p. 1;
 236. Recunoscători pentru pilda bună, în «Cetatea Rodnei», VII (2011), nr. 17, p. 1;
 237. Prin jocuri educative la dezvoltarea personală, în Pr. lect. univ. dr. Ovidiu Panaite, Prin joc spre viaţă, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2011, p. 5-7;
 238. Moduri de a-L mărturisi pe Hristos în vremea noastră, în «Altarul Reîntregirii», XVI (2011), nr. 2, p. 9-21;
 239. Sfântul Mitropolit Simion Ştefan, în «Mitropolitul Simion Ştefan, Sfântul cărturar al Transilvaniei», Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2011, p. 5-12;
 240.  Teologia cea adevărată, în Arhid. lect. univ. dr. Alin Albu, Teologie şi cultură la Alba Iulia; 20 de ani de învăţământ teologic universitar, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2011, p. 9-10;
 241. Nobleţea creştină a cetăţii Alba Iulia, în «Credinţa străbună», XXI (2011), nr. 10, octombrie, p. 1;
 242. Alba Iulia învăluită în norul luminos al sfinţeniei şi harului, în «Credinţa străbună», Anul XXI (2011), nr. 11, noiembrie, p. 1;
 243. Datoria de a trăi creştineşte, în «Credinţa străbună», XXII (2012), nr. 1, ianuarie, p. 1;
 244. A început călătoria postului,  în «Credinţa străbună», XXII (2012), nr. 2, februarie, p. 1;
 245. Cuiele păcatelor noastre, în «Credinţa străbună», XXII (2012), nr. 3, martie, p. 1.
 246.  Importanţa cunoaşterii lui Dumnezeu, în «Credinţa străbună», XXII (2012), nr. 5, mai, p. 1;
 247. Valoarea conştiinţei morale, în «Credinţa străbună», XXII (2012), nr. 6, iunie, p. 1;
 248. Un duşman mare şi rău – încrederea în sine, în «Credinţa străbună», XXII (2012), nr. 7, iulie, p. 1;
 249. O Mamă universală lângă Tronul lui Dumnezeu, în «Unirea», XXI (2012), nr. 6662, 1 august, p. 1 şi 2;
 250. Să citim Scripturile Dumnezeieşti!, în «Credinţa străbună», XXII (2012), nr. 9, septembrie, p. 1;
 251. La Alba Iulia retrăim bucuria Încoronării, în «Credinţa străbună», XXII (2012), nr. 10, octombrie, p. 1;
 252. Tineri, urmaţi exemplul lui Hristos!, în «Credinţa străbună», XXII (2012), nr. 11, noiembrie, p. 1;
 253. Arhiereul, părtaş la starea de jertfă a lui Hristos, în «Altarul Reîntregirii», XVII (2012), nr. 3, p. 9-16;
 254. Să-i cinstim pe părinţii noştri, în «Credinţa străbună», XXIII (2013), nr. 1, ianuarie, p. 1;
 255. Credinţa şi pomenirea numelui lui Iisus Hristos, în «Credinţa străbună», XXIII (2013), nr. 2, februarie, p. 1;
 256. Înfrânarea şi postul, în «Credinţa străbună», XXIII (2013), nr. 3, martie, p. 1;
 257. Bolnavii şi grija noastră faţă de ei, «Altarul Reîntregirii», XVIII (2013), nr. 1, p. 9-17;
 258. Jertfa îndurării divine, în «Credinţa străbună», XXIII (2013), nr. 4, aprilie, p. 1;
 259. Moral profile of the Holy emperor Constantine the Great, în «Religion and politics. Church-state relationship: from Constantine the Great to post-Maastricht Europe», vol. 1, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2013, p. 7-23;
 260. Duhul Sfânt – Darul lui Dumnezeu, în «Credinţa străbună», XXIII (2013), nr. 6, iunie, p. 1;
 261. Ancorat în Dumnezeul Cel viu, în «Credinţa străbună», XXIII (2013), nr. 7, iulie, p. 1;
 262. Să cinstim numele Domnului, în «Credinţa străbună», XXIII (2013), nr. 8, august, p. 1;
 263. Să cinstim ziua Domnului, în «Credinţa străbună», XXIII (2013), nr. 9, septembrie, p. 1;
 264. Un patriot pilduitor – George Pop de Băseşti, în «Credinţa străbună», XXIII (2013), nr. 10, noiembrie, p. 1;
 265. Viaţa şi puterea noastră stau în unire, în «Lumina de Duminică», IX (358), nr. 48, 1 decembrie 2013, p. 3;
 266. Ostaş biruitor în lupta spirituală, în «Credinţa străbună», XXIV (2014), nr. 1, ianuarie, p. 1;
 267. Apostolat rodnic în mijlocul unui neam nobil, în «Îndrumător bisericesc», CLXII (2014), Ed. Andreiana, Sibiu, p. 202-210;
 268. Adevărata podoabă a femeii creştine, în «Credinţa străbună», XXIV (2014), nr. 2, februarie, p. 1;
 269. Sfânta Euharistie, izvor de putere sfinţitoare şi de iubire jertfelnică pentru Dumnezeu, în «Euharistie şi Martiriu. De la vechile catacombe la închisorile comuniste», vol. 1, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2014, p. 7-22;
 270. Să-i cinstim pe martirii Neamului nostru, în «Credinţa străbună», XXIV (2014), nr. 5, mai, p. 1;
 271. Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu. 300 de ani de la moartea sa, în «Credinţa străbună», XXIV (2014), nr. 7, iulie, p. 1;
 272. Dimineaţa în dialog cu Dumnezeu, în «Credinţa străbună», XXIV (2014), nr. 11, noiembrie, p. 1;
 273. Să nu subapreciem importanţa lucrurilor mici, «Credinţa străbună», XXV (2015), nr. 2, februarie, p. 1;
 274. Postul Mare, timp de înfrânare, în «Credinţa străbună», XXV (2015), nr. 3, martie, p. 1;
 275. Mănăstirea, oază de înviorare spirituală, şi mesajul ei către lume prin servire şi proexistenţă, în «Ethosul misionar al Bisericii în postmodernitate», vol. 1, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2015, p. 7-17;
 276. Părintele Arhimandrit Ioan Iovan, Duhovnicul Mănăstirii Recea, în «Credinţa străbună», XXV (2015), nr. 5, mai, p. 1;
 277. Limba omului trebuie stăpânită, în «Credinţa străbună», XXV (2015), nr.  6, iunie, p. 1;
 278. Părintele Dometie Manolache, Duhovnicul Mănăstirii Râmeţ, în «Credinţa străbună», XXV (2015), nr. 7, iulie, p. 1;
 279. Mihai Viteazul – Primul Întregitor de Patrie, în «Credinţa străbună», XXV (2015), nr. 8, august, p. 1.

 

II. Cărţi publicate

 

 1. Mănăstirea Sinaia, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1984, 40 p.;
 2. Aşezămintele româneşti de la Ierusalim şi Iordan, Ed. Arhidiecezana, Cluj-Napoca, 1994, 126 p.;
 3. Icoana de la Nicula, Ed. Arhidiecezana, Cluj-Napoca, 1994, 72 p.;
 4. Pavăza credinţei, Ed. Omniscop, Craiova, 1994, 220 p.;
 5. Ţara Sfântă, arena operei mântuitoare, Ed. Universal Dalsi, Bucureşti, 1994, 288 p.;
 6. Monahismul, chivotul neamului românesc, Ed. Omniscop, Craiova, 1995, 88 p.;
 7. Băseştiul şi ilustrul său bărbat, George Pop, Ed. Carpatica, Cluj-Napoca, 1995, 160 p.;
 8. Mărturisirea nădejdii, Ed. Omniscop, Craiova, 1995, 220 p.;
 9. Împărăteasa cerului şi Mama noastră, Casa de Editură Dokia, Cluj-Napoca, 1996, 159 p.;
 10. Preoţia şi arta pastorală, Ed. Arhidiecezana, Cluj-Napoca, 1997, 130 p.;
 11. Cuvântul dragostei, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1997, 218 p.;
 12. Sfântul Irineu de Lyon, polemist şi teolog, Ed. Cartimpex, Cluj-Napoca, 1998, 110 p.;
 13. Sfântul Ioan Iacob, sihastrul român de la Hozeva, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2000, 144 p.;
 14. Pâinea vieţii şi paharul mântuirii, Ed. Aletheia, Bistriţa, 2001, 104 p.;
 15. Chipul lui Hristos în viaţa morală a creştinului, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2001, 446 p.;
 16. Curs de Bioetică, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2005, 156 p.;
 17. Cu Hristos pe calea vieţii, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006, 291 p.;
 18. Vestirea Evangheliei mântuirii. Predici la Duminicile de peste an, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2008, 493 p.

 

III. Traduceri

 

 1. Maica Alexandra, Sfinţii Îngeri, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1992, 310 p.;
 2. Pr. Prof. Dr. John Breck, Darul sacru al vieţii, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2001, 358 p.;
 3. Sfântul Irineu de Lyon, Demonstraţia propovăduirii apostolice, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2007, 111 p.;
 4. Pr. Prof. Dr. Joseph J. Allen, Slujirea Bisericii – chip al grijii pastorale, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2010, 257 p.
article_separator