Fragmente din unele lucrări scrise de Arhiepiscopul Irineu

1. Extras din Monahismul – chivotul neamului românesc, Ed. Omniscop, Craiova, 1995, pp. 36-41.

Etosul monastic românesc   Monahismul creştin, sub forma eremitică (sihăstrească) şi chinovială (obştească), şi-a făcut apariţia pe meleagurile actuale ale patriei noastre concomitent cu formarea poporului român şi răspândirea creştinismului în Dacia. Legăturile dintre ţinuturile dobrogene şi vestitele centre monahale din Palestina şi Egipt au contribuit şi la răspândirea monahismului în spaţiul carpato-dunărean. Viaţa creştină […]

2. Extras din Împărăteasa cerului şi Mama noastră, Casa de editură Dochia, Cluj-Napoca, 1996, pp. 110-114.

Mama Bisericii   Maica Domnului este aceea care, prin viaţa sa neprihănită, a pregătit ospăţul împăcării noastre cu Dumnezeu. Ea este Mireasa Duhului Sfânt, care L-a purtat în pântece pe Acela Care ne-a deschis raiul şi ne-a dăruit Împărăţia cerurilor, pe Hristos, Cel Care „cu sângele Său… ne-a curăţit ca să slujim Dumnezeu­lui Celui viu” […]

3. Extras din Preoţia şi arta pastorală, Ed. Arhiediecezana, Cluj-Napoca, 1997, pp. 15-19.

Râvna şi conştiinciozitatea preotului   Cheia succesului în lucrarea preoţească constă în râvna şi conştiinciozitatea pe care preotul le are faţă de misiunea sa. Râvna şi conştiinciozitatea sunt două calităţi absolut necesare în toate sectoarele de activitate şi care implică multă dăruire de sine, pentru a face ca neîncetat calitatea muncii să crească. O astfel […]

4. Extras din Cuvântul dragostei. Cuvântări duhovniceşti III, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1997, p. 50-53.

Lumea creştină plină de minuni   Viaţa credinciosului, trăită în Hristos şi în Biserică, este plină de minuni dumnezeieşti care se manifestă fie în necazuri, fie în bucurii. A fi creştin înseamnă a crede în existenţa şi posibilitatea minunilor şi a le accepta. Căci acolo unde lucrează Cel Atotputernic, se pot suspenda legile de funcţionare […]

5. Extras din Sfântul Irineu de Lyon, polemist şi teolog, Ed. Cartimpex, Cluj-Napoca, 1998, p. 70-76.

Vederea lui Dumnezeu şi îndumnezeirea omului   După Sfântul Irineu, episcopul de Lyon, corolarul soteriologic al întrupării este îndumnezeirea. În acest act nu intervine identitatea de substanţă dintre om şi Dumne­zeu, cum pretind doctrina gnostică a emanaţiei ori panteismul greco-roman, ci asistăm la o relaţie de asemănare, de similitudine cu Tatăl, prin desăvârşirea şi puritatea […]

6. Extras din Sfântul Ioan Iacob, sihastrul român de la Hozeva, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2000, p. 71-78.

Cugetarea la moarte   Cea mai înaltă filosofie, cea mai înţeleaptă pedagogie pentru un creştin este cugetarea la moarte, una dintre preocupările de mare valoare duhovnicească ale minţii noastre. Sfântul Isaac Sirul spunea: „Cel ce a înţeles cu adevărat ce este capătul acestei vieţi, acela poate pune capăt păcatelor sale”. Un mare gânditor al zilelor […]

7. Extras din Chipul lui Hristos în viaţa morală a creştinului, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2001, p. 207-214.

Împărtăşirea euharistică şi prefacerea după chipul lui Hristos   Unirea dintre Dumnezeu şi om, realizată în Hristos, a depăşit mult toată relaţia şi înrudirea umană. Asumând trup şi sânge, Logosul lui Dumnezeu a devenit fratele omului; dar El a devenit şi prietenul nostru, în aceea că El ne-a izbăvit din robie şi ne-a făcut să […]

8. Extras din Curs de Bioetică, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2005, p. 56-70.

Transplantul de organe   Omul a fost creat de către Dumnezeu „după chipul şi după asemănarea Sa” (Fac. 1, 26-27). Trupul nostru este „templu al Duhului Sfânt” (I Cor. 6,19), iar sufletul şi trupul formează o unitate care, după moarte, nu este posibilă decât prin învierea trupului (cf. I Tes. 4, 13-14). Trupul este important […]

9. Extras din Cu Hristos pe calea vieţii, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006, p. 109-127.

A-L mărturisi pe Hristos   Una dintre roadele Rusaliilor, venirea lui Dumnezeu-Duhul Sfânt, ca să locuiască în noi, este că acest act mântuitor creează Sfinţi din creştinii de rând. Duhul Sfânt ajută viaţa creştinului să înflorească, să se înnoiască în frumoasa viaţă a unui Sfânt, o viaţă care străluceşte ca o lumină în întunericul lumii […]

10. Extras din Vestirea Evangheliei mântuirii. Predici la duminicile de peste an, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2008, p. 256-261 şi p. 347-352.

Predică la Duminica a 31-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon – Luca 18, 35-43)   Rugăciunea inimii – o respiraţie duhovnicească   Dreptmăritori creştini,   Sfântul Evanghelist Luca ne înfăţişează, în pericopa citită astăzi, un orb care cerşea la margine de drum, când se apropia Iisus de Ierihon. Orbul acesta, care se numea Bartimeu […]