Ţara Sfântă

 • Superior al Aşezămintelor româneşti de la Ierusalim şi Iordan, la birou

 • Binecuvântând pelerinii, în biserica română din Ierusalim

 • La poalele Muntelui Măslinilor, lângă Pârâul Cedrilor

 • Părintele Irineu, meditând pe ţărmul Mării Tiberiadei

 • În regiunea Mării Moarte, lângă coloanele lui Solomon din Timna

 • Părintele Irineu, lângă munţii de sare de la Sodoma

 • Cu doi călugări franciscani de la Mănăstirea „Terra Sancta”

 • La ceremonia inaugurării piaţetei Gala Galaction din Ierusalim (noiembrie, 1989)

 • În faţa Patriarhului Diodor al Ierusalimului, împreună cu Dr. Iulian Bituleanu, ambasadorul României în Israel

 • Cu Excelenţa Sa Haim Herzog, preşedintele Statului Israel (decembrie, 1989)

 • În audienţă la Patriarhul Teoctist (mai, 1990)

 • În rugăciune, lângă Mormântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos

 • Pe colina Golgotei, atingând locul în care a fost fixată crucea

 • Lângă Mormântul Maicii Domnului din Grădina Ghetsimani (1990)