Bibliografia

Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Irineu Pop

I. CĂRȚI

1. Pavăza credinței, Editura Omniscop, Craiova, 1994, 220 p.

2. Mărturisirea nădejdii, Editura Omniscop, Craiova, 1995, 220 p.

3. Cuvântul dragostei, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1997, 218 p.

4. Sfântul Irineu de Lyon, polemist și teolog, Editura Cartimpex, Cluj-Napoca, 1998, 110 p.

5. Chipul lui Hristos în viața morală a creștinului, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2001, 446 p.

6. Pâinea vieții și paharul mântuirii, Editura Aletheia, Bistrița, 2001, 104 p.

7. Curs de Bioetică, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2005, 156 p.

8. Cu Hristos pe calea vieții, Ediția a doua, revizuită, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2011, 293 p.

9. Monahismul – chivotul neamului românesc, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2013, 122 p.

10. Țara Sfântă – arena operei mântuitoare. Ghidul pelerinului creștin la locurile sfinte, Ediția a doua, revizuită și completată, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2014, 398 p.

11. Sfântul Ioan Iacob – sihastrul român de la Hozeva, Ediția a doua, revizuită, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2015, 150 p.

12. Preoția și arta pastorală, Ediția a doua, revizuită, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 214 p.

13. Împărăteasa cerului și Mama noastră, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2016, 208 p.

14. Vestirea Evangheliei mântuirii. Predici la duminicile de peste an, Ediția a doua, revizuită, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2018, 496 p.

15. Dumnezeu în adunarea Sfinților Săi. Predici la sărbătorile de peste an, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2018, 403 p.

16. George Pop de Băsești – tribun memorandist și luptător pentru libertate și unitate națională, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2018, 48 p.

 

II. BROȘURI

1. Pilonii evlaviei creștine, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2012, 64 p.

2. Îngerul păzitor, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2012, 36 p.

3. Sfântul Român Ioan Iacob – Hozevitul, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2012, 56 p.

4. Lumină din cer la Ierusalim, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2013, 51 p.

5. Fericirile, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2014, 73 p.

6. Poruncile dumnezeiești, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2014, 61 p.

7. Poruncile bisericești, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2016, 64 p.

8. Sfântul Duh, Sfințitorul și Mângâietorul nostru, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2016, 64 p.

 

III. TRADUCERI

1. Maica Alexandra, Sfinții Îngeri, Editura Anastasia, București, 1992, 310 p.

2. Pr. Prof. Dr. John Breck, Darul sacru al vieții, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2001, 358 p.

3. Sfântul Irineu de Lyon, Demonstrația propovăduirii apostolice, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2007, 111 p.

4. Pr. Prof. Dr. Joseph J. Allen, Slujirea Bisericii – chip al grijii pastorale, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2010, 257 p.

 

IV. STUDII DE SPECIALITATE

1. Responsabilitatea preotului pentru slujirea credincioșilor și a lumii de azi, în „Biserica Ortodoxă Română”, CI (1983), nr. 7-8, iulie-august, p. 501-519.

2. Maica Domnului și sfinții îngeri în Coran, în „Glasul Bisericii”, XLIII (1984), nr. 1-2, ianuarie-februarie, p. 86-93.

3. Nădejdea ca virtute teologică și implicațiile ei în viața creștinului, în „Biserica Ortodoxă Română”, CII (1984), nr. 3-4, martie-aprilie, p. 187-201.

4. Maica Domnului în viața Bisericii și în evlavia credincioșilor ortodocși, în „Ortodoxia”, XXXVI (1984), nr. 3, iulie-septembrie, p. 399-414.

5. Rolul Bisericii în promovarea încrederii între oameni, în „Biserica Ortodoxă Română”, CII (1984), nr. 11-12, noiembrie-decembrie, p. 748-762.

6. Mânăstirea Sinaia – vatră de istorie și vrednic locaș de artă și cultură românească, în „Glasul Bisericii”, XLIV (1985), nr. 1-2, ianuarie-februarie, p. 70-81.

7. Responsabilitatea Bisericii pentru creștinii de azi, în „Biserica Ortodoxă Română”, CIII (1985), nr. 1-2, ianuarie-februarie, p. 82-93.

8. Învățăminte morale și sociale în opera și activitatea Sfântului Vasile cel Mare, necesare activității preoților în vremea noastră, în „Studii Teologice”, XXXVII (1985), nr. 3-4, martie-aprilie, p. 276-289.

9. Purificarea de patimi prin virtuți în lumina Patericului, în „Glasul Bisericii”, XLIV (1985), nr. 7-9, iulie-septembrie, p. 508-521.

10. Valoarea trupului ca templu al Duhului Sfânt, în „Biserica Ortodoxă Română”, CIV (1986), nr. 3-4, martie-aprilie, p. 59-65.

11. Chipul lui Hristos în ființa și viața morală ale creștinului, în „Biserica Ortodoxă Română”, CV (1987), nr. 1-2, ianuarie-februarie, p. 86-96.

12. Chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dat ontologic și misiune de realizat, în „Glasul Bisericii”, XLVIII (1989), nr. 2-3, februarie-martie, p. 79-94.

13. Creșterea în Hristos, în „Glasul Bisericii”, XLVIII (1989), nr. 2-3, februarie-martie, p. 34-51.

14. Dietrich Bonhoeffer: „A New Theology”, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxa”, XXXVIII (1993), nr. 1-2, p. 75-81.

15. Effective Preaching to Contemporary Christians, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxa”, XLII (1997), nr. 1-2, p. 3-12.

16. Locul în care răsună simfonia culturii teologice și a evlaviei creștine, în Pr. Prof. Dr. Alexandru Moraru, „Seminarul Ortodox Liceal din Cluj-Napoca”, 1997, p. 221-226.

17. The Pastor, the Call and the Response, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxa”, XLIII (1998), nr. 1-2, p. 3-12.

18. Duhul Sfânt în credința și în spiritualitatea Bisericii Ortodoxe, în „Ortodoxia”, XLIX (1998), nr. 3-4, p. 3-14.

19. Teologia și spiritualizarea umanității creștine, în „Studii Teologice”, L (1998), nr. 3-4, martie-aprilie, p. 3-9.

20. Masca și viclenia diavolului, în „Glasul Bisericii”, LIV (1998), nr. 5-8, p. 16-18.

21. Orientarea vieții noastre, în „Glasul Bisericii”, LIV (1998), nr. 9-12, septembrie-decembrie, p. 42-45.

22. Sfântul Irineu, mare dascăl al Bisericii nedespărțite, în „Steaua”, XLIX (1998), nr. 10, p. 22.

23. Combaterea ereziei la Sfântul Iustin Martirul și Filosoful, în „Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă”, vol. I, Cluj-Napoca, 1998, p. 257-266.

24. Hristologia Sinodului de la Calcedon și implicația ei eclesiologică, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxa”, XLIV (1999), nr. 1-2, p. 3-18.

25. Omul în starea primordială, în „Anuarul Facultății de Teologie”, vol. II (1992-1994), Cluj-Napoca, 1999, p. 207-220.

26. Pocăința ca virtute și Taină, și rolul ei în desăvârșirea morală, în „Anuarul Facultății de Teologie”, vol. III (1994-1996), Cluj-Napoca, 1999, p. 173-184.

27. Viața omului cuprins de patimi și asceza, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxa”, XLV (2000), nr. 1-2, p. 3-18.

28. Virtutea creștină în concepția Sfântului Ioan cel Nou de la Hozeva, în „Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă”, IV (1996-1998), Cluj-Napoca, 2000, p. 201-208.

29. Sionul și sanctuarele sale, în volumul omagial „Slujitor al Bisericii și al neamului, Părintele Prof. Univ. Dr. Mircea Păcurariu, la împlinirea vârstei de 70 de ani”, Cluj-Napoca, 2002, p. 211-224.

30. Slujirea creștină a lumii – chip al lui Hristos în acțiune socială, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxa”, XLVII (2002), Special Issue, p. 111-128.

31. Monahismul, școală a jertfei și a sfințeniei, în „Studia Historica et Theologica, Omagiu Profesorului Emilian Popescu”, Editura Trinitas, Iași, 2003, p. 483-490.

32. Transparența lui Hristos în viața creștinului, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxa”, XLVII (2003), nr. 1-2, p. 71-88.

33. Demnitatea împărătească a creștinului, în vol. „Iisus Hristos, Arhiereul Cel veșnic tânăr”, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2005, p. 87-96.

34. Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, simbol al credinței creștine și al vredniciei românești, în volumul omagial „Arhidiacon Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu – o viață în slujba Bisericii și a școlii românești”, București, 2005, p. 56-64.

35. Hristos, Modelul desăvârșirii morale, în „Pagini de istorie bisericească teleormăneană”, Editura Cartea Ortodoxă, București, 2006, p. 101-110.

36. Contracepția din perspectivă ortodoxă, în “Revista de Bioetică și Teologie”, I (2007), nr. 1, p. 21-37.

37. Viața interioară a creștinului, în „Teologie Ortodoxă în destin românesc. Omagiu Părintelui Profesor Ilie Moldovan la 80 de ani”, Editura Andreiana, Sibiu, 2008, p. 249-258.

38. Un gând creștin asupra transplantului de organe, în „Medicii și Biserica”, vol. VII, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2009, p. 19-23.

39. Moduri ale mărturisirii lui Hristos în vremea noastră, în „Altarul Reîntregirii”, XVI (2011), nr. 2, p. 9-22.

40. Sfântul Mitropolit Simion Ștefan, în „Mitropolitul Simion Ștefan, Sfântul cărturar al Transilvaniei”, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2011, p. 5-12.

41. Tehnologia medicală în matca revelației divine, în „Medicii și Biserica”, vol. 9, Cluj-Napoca, 2011, p. 9-13.

42. Arhiereul, părtaș la starea de jertfă a lui Hristos, în „Altarul Reîntregirii”, XVII (2012), nr. 3, p. 9-16.

43. Bolnavii și grija noastră față de ei, în „Altarul Reîntregirii”, XVIII (2013), nr. 1, p. 9-18.

44. State and private sector involvement in developing and promoting cultural and religious heritage, European Journal of Science and Theology, june 2013, ISI.

45. Moral profile of the Holy emperor Constantine the Great, în „Religion and politics. Church-state relationship: from Constantine the Great to post-Maastricht Europe”, European Journal of Science and Theologie, december 2013, ISI.

46. Axiological fundament of the principles in social and medical assistance, European Journal of Science and Theology, october 2013, ISI.

47. Moral profile of the Holy emperor Constantine the Great, în „Religion and politics. Church-state relationship: from Constantine the Great to post-Maastricht Europe”, vol. 1, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2013, p. 7-23.

48. Medically assisted procreation, in „European Journal of Science and Theology”, February 2014, Vol. 10, No. 1, p.199-211.

49. The Holy Eucharist – Source of Sanctifying Power and Sacrificial Love for God, in „International Journal of Orthodox Theology”, Vol. 5, No. 3, 2014, p. 11-29.

50. Sfânta Euharistie, izvor de putere sfințitoare și de iubire jertfelnică pentru Dumnezeu, în vol. „Eucharist and Martyrdom: from the Ancient Catacombs to the Communist Prisons”, vol. 1, Proceeding of 13th International Symposium on Science, Theology and Arts (ISSTA 2014), Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2014, Supplement of Altarul Reîntregirii Journal 2014, p. 7-22.

51. Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei – un prestigios așezământ bisericesc, în „Îndrumător pastoral”, XXIII, 2009-2015, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2015, p. 8-17.

52. Mănăstirea, oază de înviorare spirituală, și mesajul ei către lume prin servire și proexistență, în „The Missionary Ethos of the Church in post-modernity”, vol. 1, Proceedings of 14th International Symposium on Science, TheologyandArts (ISSTA 2015), Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2015, Supplement of Altarul Reîntregirii Journal 2015, p. 7-18.

53. The View of the Holy Three Hierarchs on Culture and Education, in „Young People in Church and Society”, vol. 1, Proceedings of 15th International Symposium on Science, Theology and Arts (ISSTA 2016), Altarul Reîntregirii Journal, Anul XXI, nr. 1, ianuarie-aprilie 2016, p. 7-24.

54. Însemnătatea apei sfințite în spiritualitatea ortodoxă, în vol. „Arhiereul lui Hristos. Studii și evocări în onoarea ÎPS Dr. Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului”, Editura Andreiana, Sibiu, 2017.

55. Scurtă monografie istorică a Emausului biblic, în vol. „Magistrul. Studii și evocări în onoarea Părintelui Academician Mircea Păcurariu”, Editura Andreiana, Sibiu, 2017.

56. The sacredness of the Icons and its importance in our religious-moral life, in „Ars Liturgica. From the Image of Glory to the Images of the idols of Modernity”, Proceedings of 16th International Symposium on Science, Theology and Arts (ISSTA 2017), p. 7-21.

57. Marea Unire – înfăptuirea înaltului ideal de unitate statală, în „Centenarul Unirii românilor și Europa de azi: Religie și Geopolitică”, Referatele Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă (ISSTA 2018), Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2018, p. 7-24.

58. Unitatea, aspirație fundamentală a neamului românesc, în „Îndrumător bisericesc”, 2018, Anul 166, Editura Andreiana, Sibiu, 2018, p. 105-112.

 

V. ARTICOLE

1. Arhimandrit Chesarie Gheorghescu – Exarhul Sfintelor Mânăstiri, în „Thinking and Art”, Detroit, 8 – 1985, p. 56-59.

2. Gospel Echoes in Dacia Felix, în „Sitz in Leben”, Princeton, vol. III, Issue 5, May – 1986, p. 3.

3. Frumusețea chipului moral al Maicii Domnului, în „Thinking and Art”, Detroit, 9 – 1986, p. 37-38.

4. Varvara Cosma – o maică duhovnicească cu suflet frumos, în „Thinking and Art”, Detroit, 9 – 1986, p. 49-51.

5. The Cost of Beauty: A Romanian Ballad, în „Sitz in Leben”, Princeton, vol. IV, Issue 3, March – 1987, p. 3.

6. Goal of Christian Life, în „Devotional Booklet for Lent”, 1988, March 28.

7. Transylvania, Dracula’s Country?, în „Sitz in Leben”, Princeton, vol. V, Issue 4, March – 1988, p. 7.

8. Omenia poporului român reflectată în proverbele sale, în „Romanian Spirit”, Jerusalem, I (1989), nr. 1, p. 10-13.

9. Transilvania, pământ românesc, în „Romanian Spirit”, Jerusalem, I (1989), nr. 1, p. 13-16.

10. 155 de ani de la nașterea lui George Pop de Băsești, o personalitate marcantă a Maramureșului în lupta pentru emanciparea națională a românilor, în „Romanian Spirit”, Jerusalem, I (1989), nr. 1, p. 21-25.

11. The Vitality of Church Life in Romania, în „Romanian Spirit”, Jerusalem, I (1989), nr. 1, p. 41-48.

12. Colindele, o datină străbună, în „Resurrection”, Jerusalem, XVII (1989), nr. 10-12, p. 3.

13. What is the Orthodox Church?, în „Resurrection”, Ierusalim, XVII (1989), nr. 10-12, p. 1.

14. Alexandru Ioan Cuza, în „Resurrection”, Jerusalem, XVIII (1990), nr. 1-3, p. 1.

15. Romanian Orthodox Church in Jerusalem, în „Resurrection”, Jerusalem, XVIII (1990), nr. 1-3, p. 1.

16. Văzut-am lumina cea adevărată, în „Resurrection”, Jerusalem, XVIII (1990), nr. 4-6, p. 1.

17. Eucharistic Banquet, în „Resurrection”, Jerusalem, XVIII (1990), nr. 4-6, p. 3.

18. The Care for Creation in Liturgical Theology, în „So that God’s creation might live, Ecumenical Patriarchate of Constantinople”, 1992, p. 37-40.

19. Monastery of Sinaia, în „R.O.C. News”, Bucharest, 2 – 1985, p. 69-70.

20. Colindele românești, expresie a dogmei creștine și izvor al spiritualității noastre populare, în „Glasul Bisericii”, XLIV (1985), nr. 10-12, octombrie-decembrie, p. 714-719.

21. Monahismul – inima Bisericii și semnul Împărăției, în „Renașterea”, nr. 4-7 – 1993, p. 1-3; nr. 12 – 1993, p. 4; nr. 1 – 1994, p. 4; nr. 3 – 1994, p. 4.

22. Despre iubire, în „Răsunetul”, II (1990), nr. 258, 28 decembrie, p. 1-2.

23. Tradiții creștine: Paștile, în „Scutul Patriei”, nr. 7-8, 27 martie, 1991, p. 1.

24. Triumful Învierii lui Hristos, în „Tribuna”, nr. 14, 4-10 aprilie, 1991, p. 5.

25. Pogorârea la iad, în „Renașterea”, nr. 4, aprilie, 1995, p. 3.

26. Trezvie și maturitate, în „Renașterea”, nr. 7-8, iulie-august, 1995, p. 3.

27. Întâlnirea cu Hristos, în „Renașterea”, nr. 11, noiembrie, 1995, p. 3.

28. Timpul și mântuirea noastră, în „Buna Vestire”, IV (1996), nr. 1, ianuarie, p. 3 și 5.

29. Rostul plânsului duhovnicesc, în „Buna Vestire”, IV (1996), nr. 2-3, februarie-martie, p. 2.

30. Eparhia Clujului își omagiază Arhipăstorul, în „Renașterea”, nr. 3, martie, 1996, p. 2.

31. Preotul – instrument al iubirii dumnezeiești, în „Renașterea”, nr. 3, martie, 1996, p. 3.

32. Preotul ca misionar și civilizator, în „Renașterea”, nr. 5, mai, 1996, p. 3.

33. Școala încercărilor, în „Renașterea”, nr. 3, martie, 1997, p. 3.

34. Paștile – bucuria noastră, în „Glasul”, nr. 1, aprilie, 1997, p. 5.

35. Ființa umană, templul lui Dumnezeu, în „Renașterea”, nr. 5, mai, 1997, p. 3.

36. Bucuria, dar al Duhului Sfânt, în „Buna Vestire”, V (1997), nr. 5-6, mai-iunie, p. 3-4.

37. Eroii neamului, în „Glasul”, nr. 3-4, iunie-iulie, 1997, p. 3.

38. Combaterea fenomenului religios morbid, în „Vestitorul Ortodoxiei”, nr. 183-184, iulie, 1997, p. 5.

39. Gândul la moarte, mijloc de purificare, în „Renașterea”, nr. 10, octombrie, 1997, p. 3.

40. Cea mai mare descoperire, în „Renașterea”, nr. 11, noiembrie, 1997, p. 3.

41. Biserica și Armata, în Ioan Toader, ,,Metode noi în practica omiletică”, s.n., Cluj-Napoca, 1997, p. 89-91.

42. Un fervent apărător al credinței, în „Renașterea”, nr. 1, ianuarie, 1998, p. 3.

43. Apa sfințită – organ de vindecare și de har, în „Buna Vestire”, VI (1998), nr. 1-2, ianuarie-februarie, p. 2-3.

44. Cinci ani de arhipăstorie pilduitoare, în „Renașterea”, nr. 2, februarie, 1998, p. 2.

45. Duhul Sfânt și înduhovnicirea noastră, în „Glasul”, I (1998), nr. 2, februarie, p. 4.

46. Un luptător pentru unitatea Bisericii, în „Renașterea”, nr. 2, februarie, 1998, p. 3.

47. Noblețea persoanei umane, în „Renașterea”, nr. 3, martie, 1998, p. 7.

48. Paștile cele noi, în „Renașterea”, nr. 4, aprilie, 1998, p. 3.

49. 80 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri, în „Cetatea culturală”, I (1998), nr. 4, decembrie, p. 4.

50. Biserica, organ al mântuirii și sfințirii noastre, în „Renașterea”, nr. 5, mai, 1998, p. 3.

51. Eveniment religios în spațiul iberic, în „Steaua”, nr. 6, iunie, 1998, p. 41.

52. Trezvia și valoarea ei morală, în „Epifania”, III (1998), nr. 6, p. 5.

53. Prin răbdare câștigăm Împărăția, în „Glasul”, I (1998), nr. 7-11, p. 2-3.

54. Nașterea Maicii Domnului, în „Buna Vestire”, VI (1998), nr. 9, septembrie, p. 1-2.

55. Ardealul, inima României, în „Cetatea culturală”, I (1998), nr. 1, septembrie, p. 1, 5.

56. Un patriot pilduitor, în „Graiul Sălajului”, X (1998), nr. 1788, 11-12 septembrie, p. 1-2.

57. Noul Testament de la Bălgrad, monument de artă, limbă și cultură românească, în „Cetatea culturală”, I (1998), nr. 2, octombrie, p. 1, 10.

58. Biblia de la București, în „Cetatea culturală”, I (1998), nr. 3, noiembrie, p. 10.

59. Veselia Crăciunului, în „Buna Vestire”, VI (1998), nr. 12, decembrie, p. 3-4.

60. Hristos Se naște și locuiește în noi, în „Curierul Primăriei municipiului Cluj-Napoca”, IV (1998), nr. 198, decembrie, p. 1.

61. Hristos – Scara noastră spre cer, în „Răsunetul”, X (1998), nr. 2298, 24 decembrie, p. 1.

62. Să fim bineplăcuți lui Dumnezeu, în „Glasul”, II (1999), nr. 1, p. 3.

63. Osteneala alergătorului evlavios, în „Epifania”, IV (1999), nr. 1, p. 4.

64. Ținta noastră de viață, în „Buna Vestire”, VII (1999), nr. 1-2, p. 2-3.

65. Uniți în cuget și’nsimțiri, în „Cetatea culturală”, II (1999), nr. 2, februarie, p. 1, 12.

66. Duminica iertării, în „Dynamis”, nr. 2, februarie, 1999, p. 30.

67. Marele folos al postului creștin, în „Glasul”, II (1999), nr. 2, p. 1, 3.

68. Împărtășirea euharistică și îndumnezeirea noastră, în „Epifania”, IV (1999), nr. 2, p. 4 și nr. 3, p. 4.

69. Viața în Hristos prin Sfintele Taine, în „Iisus Biruitorul”, X (1999), nr. 3 (145), p. 1, 5.

70. Glasul și măreția pământului românesc, în „Cetatea culturală”, II (1999), nr. 3, martie, p. 1, 10.

71. Reflectând frumusețea divină, în „Răsunetul”, XI (1999), nr. 2339, 3 martie, p. 4.

72. Învierea lui Hristos dă sens existenței umane, în „Glasul”, II (1999), nr. 3-4, p. 3.

73. Sâmbăta cea mare și mesajul ei, în „Dynamis”, nr. 4, aprilie, 1999, p. 22-23.

74. În așteptarea Învierii, în „Răsunetul”, XI (1999), nr. 2365, 8 aprilie, p. 1, 8.

75. Învierea Domnului, izvorul vieții nemuritoare, în „Adevărul de Cluj”, IX (1999), nr. 2555, 10-13 aprilie, p. 1, 6.

76. Învierea lui Hristos luminează tuturor, în „Curierul”, V (1999), nr. 213, 12 aprilie, p. 1, 6.

77. Fericirea o aflăm în Dumnezeu, în „Epifania”, IV (1999), nr. 4, p. 4.

78. Duioasa companie din Emaus, în „Buna Vestire”, VII (1999), nr. 4, p. 5-6.

79. Liturghia salvează lumea, în „Areopag”, București, nr. 4-5, aprilie-mai, 1999, p. 3.

80. Cinstind eroii neamului, în „Adevărul de Cluj”, IX (1999), nr. 2587, 20 mai, p. 14.

81. Praznicul Înălțării și pomenirea eroilor, în „Curierul”, V (1999), nr. 219, 24 mai, p. 5.

82. Rusaliile – revărsarea Duhului Sfânt în viața noastră, în „Răsunetul”, XI (1999), nr. 2402, 29-30 mai, p. 1, 7.

83. Înălțare cu Hristos prin eroism, în „Glasul”, II (1999), nr. 5, p. 1.

84. Atotputernicia lui Dumnezeu și puterea noastră duhovnicească, în „Buna Vestire”, VII (1999), nr. 5-6, p. 2.

85. Doina și bogăția ei spirituală, în „Steaua”, L (1999), nr. 7, p. 40.

86. Credința – un angajament personal față de Hristos, în „Răsunetul”, XI (1999), nr. 2429, 7 iulie, p. 3.

87. Balada, izvor de edificare spiritual-morală, în „Cetatea culturală”, II (1999), nr. 9, septembrie, p. 15.

88. Purtarea Crucii, în „Buna Vestire”, VII (1999), nr. 9-10, p. 2-3.

89. Să activăm darul primit de la Dumnezeu, în „Răsunetul”, XI (1999), nr. 2494, 6 octombrie, p. 4.

90. Sensul adevărat al urmării lui Hristos, în „Glasul”, II (1999), nr. 10-11, p. 1, 4.

91. Un bun ostaș al lui Hristos, în „Iisus Biruitorul”, X (1999), nr. 11 (153), p. 1.

92. Peștera Laptelui din Betleem, în „Buna Vestire”, VII (1999), nr. 11-12, p. 7.

93. Dorul, sinteza formației noastre ca români, în „Răsunetul”, XI (1999), nr. 2539, 8 decembrie, p. 5.

94. Crăciunul românesc, în „Cetatea culturală”, II (1999), nr. 12, decembrie, p. 1, 12.

95. Crăciunul și rostul vieții noastre, în „Răsunetul”, XI (1999), nr. 2551, 24-26 decembrie, p. 1, 9.

96. Ne-a răsărit Soarele dreptății, în „Adevărul de Cluj”, IX (1999), nr. 2774, 24-26 decembrie, p. 1, 5.

97. Domnul coboară la noi, în „Curierul”, V (1999), nr. 250, 27 decembrie, p. 1.

98. Unirea intimă cu Hristos prin Sfânta Euharistie, în „Iisus Biruitorul”, X (1999), nr. 26 (168), p. 1, 2.

99. Următori lui Dumnezeu, în „Iisus Biruitorul”, X (1999), nr. 27 (169), p. 1, 2.

100. Cuvântul teologului despre SIDA, în Prof. Vasile Chira, „Scrisoarea unui bolnav de SIDA către cer”, Cluj-Napoca, 1999, p. 13-19.

101. Să ne înnoim cât suntem pe cale, în „Buna Vestire”, VIII (2000), nr. 1-2, p. 3-4.

102. Vreme potrivită pentru lacrimi, în „Glasul”, III (2000), nr. 3, p. 1.

103. Iubitori ai Bisericii și martori ai Învierii, în „Buna Vestire”, VIII (2000), nr. 3-4, p. 4-5.

104. Frumusețea care ne mântuiește, în „Credința noastră”, București, IV (2000), nr. 3-4, p. 4.

105. Scara desăvârșirii morale, în „Răsunetul”, XII (2000), nr. 2632, 19 aprilie, p. 3.

106. Ouăle roșii de Paști, în „Răsunetul”, XII (2000), nr. 2640, 29-30 aprilie, p. 1, 4.

107. Înviere și sfințenie, în „Adevărul de Cluj”, X (2000), nr. 2880, 29 aprilie-1 mai, p. 1, 4.

108. Înviind împreună cu Hristos, în „Glasul”, III (2000), nr. 4-5, p. 1.

109. Domnul Cel viu este viața noastră, în „Cetatea culturală”, III (2000), nr. 5, mai, p. 1.

110. Credința adevărată este viață în Hristos, în „Telegraful Român”, 148 (2000), nr. 19-22, 15 mai, p. 3.

111. Hristos Cel Înviat este cu noi, în „Curierul”, VI (2000), nr. 270, 15 mai, p. 1.

112. Un sfânt poet ortodox al lumii creștine, în „Steaua”, LI (2000), nr. 5-6, p. 64, 65.

113. Să nu te abați de la țintă, în „Răsunetul”, XII (2000), nr. 2761, 18 octombrie, p. 4.

114. Pomenirea morților, în „Curierul”, VI (2000), nr. 294, 30 octombrie, p. 1.

115. Ocrotirea sfinților îngeri, în „Curierul”, VI (2000), nr. 295, 6 noiembrie, p. 1, 2.

116. Îngerul păzitor, în „Răsunetul”, XII (2000), nr. 2776, 8 noiembrie, p. 1, 6.

117. Iisus Hristos, Sacrament și Model al slujirii, în „Glasul”, III (2000), nr. 11, p. 1, 3.

118. Splendoarea creației în viziunea unui sfânt român contemporan, în „Cetatea culturală”, III (2000), nr. 11, noiembrie, p. 11.

119. Iubirea divină în Betleemul lumii, în „Glasul”, III (2000), nr. 12, p. 1, 3.

120. Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României, în „Curierul”, VI (2000), nr. 298, 27 noiembrie, p. 1.

121. Colindele ne zidesc și ne înnobilează, în „Adevărul de Cluj”, an X (2000), nr. 3082, 23-26 decembrie, p. 1, 4.

122. E timp de rugăciune, în „Iisus Biruitorul”, XI (2000), nr. 15 (209), p. 1, 6.

123. Silește-te și vei reuși, în „Iisus Biruitorul”, XI (2000), nr. 19 (213), p. 1, 5.

124. Din moarte la viață, în „Iisus Biruitorul”, XI (2000), nr. 25 (219), p. 1.

125. Să ne păzim de idoli, în „Iisus Biruitorul”, XI (2000), nr. 47 (241), p. 1, 6.

126. Originea și valoarea colindelor, în „Cetatea culturală”, IV (2001), nr. 1, ianuarie, p. 8.

127. Fericita vreme a Postului Mare, în „Glasul”, IV (2001), nr. 1-2, p. 1.

128. Metania și rostul ei duhovnicesc, în „Credința noastră”, V (2001), nr. 1-4, p. 12-13.

129. Prețiosul dar al Postului Mare, în „Răsunetul”, XIII (2001), nr. 2853, 28 februarie, p. 1, 4.

130. Paștile, praznicul bucuriei veșnice, în „Adevărul de Cluj”, XIII (2001), nr. 3172, 13 aprilie, p. 5.

131. Paștile, temelia învierii noastre, în „Glasul”, IV (2001), nr. 3-4, p. 1.

132. Paștile, praznicul vieții veșnice, în „Renașterea”, nr. 4, aprilie, 2001, p. 7.

133. Eutanasia sau ,,uciderea din milă”, în „Renașterea”, nr. 5, mai, 2001, p. 6.

134. Muntele cel sfânt al Sionului, în „Glasul”, IV (2001), nr. 5-6, p. 1.

135. Călugări români în Țara Sfântă, în „Renașterea”, nr. 7-8, iulie-august, 2001, p. 7.

136. Este Postul Crăciunului, în „Răsunetul”, XIII (2001), nr. 3038, 14 noiembrie, p. 1, 3.

137. Apostol al neamului nostru, în „Adevărul de Cluj”, XIII (2001), nr. 3365, 29 noiembrie, p. 13.

138. Să ne asemănăm cu Născătoarea lui Hristos, în „Glasul”, IV (2001), nr. 11-12, p. 1.

139. În drum spre un praznic luminos, în „Monitorul de Cluj”, IV (2001), nr. 282, 1 decembrie, p. 4.

140. Vi S-a născut azi Mântuitor, în „Curierul”, VII (2001), nr. 354, 21 decembrie, p. 2.

141. Asemenea Domnului întrupat, în „Răsunetul”, XIII (2001), nr. 3067, 27 decembrie, p. 6.

142. Jertfa postului și sfințirea noastră, în „Grai Someșan”, I (2002), nr. 1-4, ianuarie-aprilie, p. 13.

143. Ospățul postului și regenerarea noastră, în „Adevărul de Cluj”, XIV (2002), nr. 3456, 21 martie, p. 13.

144. Asceza postului și înnoirea noastră, în „Răsunetul”, XIV (2002), nr. 3127, 23-24 martie, p. 1, 8.

145. Potirul Vieții, în „Glasul”, V (2002), nr. 4-5, p. 3.

146. Cu noi e Domnul Înviat, în „Răsunetul”, XIV (2002), nr. 3156, 4-5 mai, p. 1, 3.

147. Atleți ai lui Hristos, în „Glasul”, V (2002), nr. 6-8, p. 1.

148. Voi cânta minunile ei, bucurându-mă, în „Nicula, icoana neamului, 450 de ani de atestare documentară”, Nicula, 2002, p. 33-36.

149. Monahismul și slujirea vieții, în „Glasul”, VI (2003), nr. 1-2, p. 1.

150. Să citim Scripturile!, în „Răsunetul”, XV (2003), nr. 3374, 14 martie, p. 1, 3.

151. Moartea este învinsă, în „Glasul”, VI (2003), nr. 3-4, p. 5.

152. Lacrimi de pocăință, în „Răsunetul”, XV (2003), nr. 3390, 5-6 aprilie, p. 1, 3.

153. Pe temelia Învierii, în „Răsunetul”, XV (2003), nr. 3405, 26-27 aprilie, p. 1, 3.

154. Adevărat a înviat!, în „Adevărul de Cluj”, XV (2003), nr. 3789, 26-29 aprilie, p. 1, 5.

155. Duhul Sfânt – Oaspetele dulce al sufletului, în „Glasul”, VI (2003), nr. 5-6, p. 1.

156. Duhul Sfânt – Călăuzitorul intim al sufletului, în „Răsunetul”, XV (2003), nr. 3439, 14-15 iunie, p. 1, 3.

157. Înviere și bucurie, în „Glasul”, VII (2004), nr. 1-4, p. 3.

158. Să fim treji!, în „Răsunetul”, XVI (2004), nr. 3638, 26 martie, p. 1, 6.

159. Înviere și credință, în „Răsunetul”, XVI (2004), nr. 3649, 10-11 aprilie, p. 1, 6.

160. Duhul Sfânt – Darul lui Dumnezeu, în „Răsunetul”, XVI (2004), nr. 3683, 29-30 mai, p. 1, 9.

161. Duhul Sfânt ne atrage la Hristos, în „Glasul”, VII (2004), nr. 5-8, p. 1.

162. Un fiu evlavios al neamului: Ștefan cel Mare și Sfânt, în „Răsunetul”, XVI (2004), nr. 3707, 2 iulie, p. 1, 7.

163. Un mărturisitor al credinței creștine: Ștefan cel Mare și Sfânt, în „Glasul”, VII (2004), nr. 9-12, p. 3.

164. Sfântul Ștefan cel Mare și stilul moldovenesc, în „Tribuna”, III (2004), nr. 55, 16-31 decembrie, p. 15.

165. Sfânta Maria Magdalena, martor al Învierii, în „Glasul”, VIII (2005), nr. 1-4, p. 4.

166. În prezența lui Dumnezeu, în „Biserica Ortodoxă”, Alexandria, VII (2005), nr. 2, p. 23-25.

167. Postul Mare, urcuș spre Sfintele Paști, în „Răsunetul”, XVII (2005), nr. 3892, 23 martie, p. 1, 6.

168. Sfântul Apostol Toma, martor al Învierii, în „Răsunetul”, VII (2005), nr. 3920, 1 mai, p. 1, 2.

169. Sărbătoarea Învierii, în „Adevărul de Cluj”, XVII (2005), nr. 4408, 3 mai, p. 1.

170. Mântuitorul nostru este „Dumnezeu tare” (Is. 9, 5), în „Glasul”, VIII (2005), nr. 5-12, p. 4.

171. Lucrarea dinamică și sfințitoare a Duhului Sfânt, în „Răsunetul”, XVII (2005), nr. 3954, 18-19 iunie, p. 1, 2.

172. Sfântul Ștefan cel Mare, cunună de virtuți creștine, în „Adevărul de Cluj”, XVII (2005), nr. 4463, 6 iulie, p. 4.

173. Să-L primim și să-L slăvim pe Mesia!, în „Adevărul de Cluj”, XVII (2005), nr. 4608, 22 decembrie, p. 5.

174. În Hristos vedem fața lui Dumnezeu, în „Răsunetul”, XVII (2005), nr.4089, 24-25 decembrie, p. 1, 6.

175. Consacrarea noastră și devotamentul față de Duhul Sfânt, în „Glasul”, IX (2006), nr. 1-5, p. 4.

176. A început călătoria Postului, în „Răsunetul”, XVIII (2006), nr. 4140, 9 martie, p. 1, 6.

177. Sâmbetele Postului Mare, în „Răsunetul”, XVIII (2006), nr. 4150, 23 martie, p. 1, 6.

178. Morții vor învia, în „Răsunetul”, XVIII (2006), nr. 4172, 22-23 aprilie, p. 1, 3.

179. Salutul pascal, în „Adevărul de Cluj”, XVIII (2006), nr. 4708, 22-24 aprilie, p. 6.

180. Duhul Sfânt și taina Crucii, în „Răsunetul”, XVIII (2006), nr. 4211, 10-11 iunie, p. 1, 6.

181. Duminicile Postului Mare, în „Renașterea”, nr. 3, martie, 2007, p. 3.

182. Avem un Dumnezeu viu, în „Renașterea”, nr. 4, aprilie, 2009, p. 3.

183. Iubind pe Duhul Sfânt, ești transformat de El, în „Renașterea”, nr. 5, mai, 2009, p. 3.

184. De ce S-a întrupat Fiul lui Dumnezeu, în „Răsunetul”, XXI(2009), nr. 5288, 24 decembrie, p. 1.

185. Atotprezența iubitoare a lui Dumnezeu, în „Renașterea”, nr. 12, decembrie, 2009, p. 3.

186. Voturile monahale, în „Îndrumător pastoral”, Tulcea, 2010, p. 277-283.

187. Sfântul Mormânt din Ierusalim, în „Renașterea”, nr. 3, martie, 2010, p. 3.

188. Frumusețea curajului, în „Renașterea”, nr. 4, aprilie, 2010, p. 3.

189. În Lyon, la mormântul Sfântului Irineu, în „Renașterea”, nr. 9, septembrie, 2010, p. 3.

190. Responsabilitatea preotului, astăzi, în „Credința străbună”, XXI (2011), nr. 6, iunie, p. 7.

191. Votul ascultării și importanța lui în viața monahală, în „Credința străbună”, XXI (2011), nr. 7, iulie, p. 1.

192. Mormântul Maicii Domnului din Ghetsimani, în „Credința străbună”, Anul XXI (2011), nr. 8, august, p. 1.

193. Adevărul creștin despre cartea vieții, în „Credința străbună”, Anul XXI (2011), nr. 9, septembrie, p. 1.

194. Recunoscători pentru pilda bună, în „Cetatea Rodnei”, VII (2011), nr. 17, p. 1.

195. Prin jocuri educative la dezvoltarea personală, în Pr. lect. univ. dr. Ovidiu Panaite, Prin joc spre viață, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2011, p. 5-7.

196. Moduri de a-L mărturisi pe Hristos în vremea noastră, în „Altarul Reîntregirii”, XVI (2011), nr. 2, p. 9-21.

197. Teologia cea adevărată, în Arhid. lect. univ. dr. Alin Albu, Teologie și cultură la Alba Iulia; 20 de ani de învățământ teologic universitar, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2011, p. 9-10.

198. Noblețea creștină a cetății Alba Iulia, în „Credința străbună”, XXI (2011), nr. 10, octombrie, p. 1.

199. Alba Iulia învăluită în norul luminos al sfințeniei și harului, în „Credința străbună”, Anul XXI (2011), nr. 11, noiembrie, p. 1.

200. Datoria de a trăi creștinește, în „Credința străbună”, XXII (2012), nr. 1, ianuarie, p. 1.

201. A început călătoria postului, în „Credința străbună”, XXII (2012), nr. 2, februarie, p. 1.

202. Cuiele păcatelor noastre, în „Credința străbună”, XXII (2012), nr. 3, martie, p. 1.

203. Importanța cunoașterii lui Dumnezeu, în „Credința străbună”, XXII (2012), nr. 5, mai, p. 1.

204. Valoarea conștiinței morale, în „Credința străbună”, XXII (2012), nr. 6, iunie, p. 1.

205. Un dușman mare și rău – încrederea în sine, în „Credința străbun” XXII (2012), nr. 7, iulie, p. 1.

206. O Mamă universală lângă Tronul lui Dumnezeu, în „Unirea”, XXI (2012), nr. 6662, 1 august, p. 1 și 2.

207. Să citim Scripturile Dumnezeiești!, în „Credința străbună”, XXII (2012), nr. 9, septembrie, p. 1.

208. La Alba Iulia retrăim bucuria Încoronării, în „Credința străbună”, XXII (2012), nr. 10, octombrie, p. 1.

209. Tineri, urmați exemplul lui Hristos!, în „Credința străbună”, XXII (2012), nr. 11, noiembrie, p. 1.

210. Să-i cinstim pe părinții noștri, în „Credința străbună”, XXIII (2013), nr. 1, ianuarie, p. 1.

211. Credința și pomenirea numelui lui Iisus Hristos, în „Credința străbună”, XXIII (2013), nr. 2, februarie, p. 1.

212. Înfrânarea și postul, în „Credința străbună”, XXIII (2013), nr. 3, martie, p. 1.

213. Jertfa îndurării divine, în „Credința străbună”, XXIII (2013), nr. 4, aprilie, p. 1.

214. Duhul Sfânt – Darul lui Dumnezeu, în „Credința străbună”, XXIII (2013), nr. 6, iunie, p. 1.

215. Ancorat în Dumnezeul Cel viu, în „Credința străbună”, XXIII (2013), nr. 7, iulie, p. 1.

216. Să cinstim numele Domnului, în „Credința străbună”, XXIII (2013), nr. 8, august, p. 1.

217. Să cinstim Ziua Domnului, în „Credința străbună”, XXIII (2013), nr. 9, septembrie, p. 1.

218. Ocrotirea îngerului păzitor, în „Credința străbună”, XXIII (2013), nr. 10, octombrie, p. 1.

219. Un patriot pilduitor – George Pop de Băsești, în „Credința străbună”, XXIII (2013), nr. 11, noiembrie, p. 1.

220. Ostaș biruitor în lupta spirituală, în „Credința străbună”, XXIV (2014), nr. 1, ianuarie, p. 1.

221. Adevărata podoabă a femeii creștine, în „Credința străbună”, XXIV (2014), nr. 2, februarie, p. 1.

222. Puterea lacrimilor de pocăință, în „Credința străbună”, XXIV (2014), nr. 3, martie, p. 1.

223. Să-i cinstim pe martirii neamului nostru, în „Credința străbună”, XXIV (2014), nr. 5, martie, p. 1.

224. Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. 510 ani de la moartea sa, în „Credința străbună”, XXIV (2014), nr. 6, iunie, p. 1.

225. Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanul. 300 de ani de la moartea sa, în „Credința străbună”, XXIV (2014), nr. 7, iulie, p. 1.

226. Spovedania – Taina iertării păcatelor, în „Credința străbună”, XXIV (2014), nr. 8, august, p. 1.

227. Euharistia – taina unirii cu Hristos, în „Credința străbună”, XXIV (2014), nr. 9, septembrie, p. 1.

228. Credința adevărată este viață în Hristos, în „Credința străbună”, XXIV (2014), nr. 10, octombrie, p. 1.

229. Dimineața, în dialog cu Dumnezeu, în „Credința străbună”, XXIV (2014), nr. 11, noiembrie, p. 1.

230. Urcușul nostru spre cer, în „Credința străbună”, XXV (2015), nr. 1, ianuarie, p. 1.

231. Să nu subapreciem importanța lucrurilor mici, în „Credința străbună”, XXV (2015), nr. 2, februarie, p. 1.

232. Postul Mare – timp de înfrânare, în „Credința străbună”, XXV (2015), nr. 3, martie, p. 1.

233. Părintele Arhimandrit Ioan Iovan, duhovnicul Mănăstirii Recea, în „Credința străbună”, XXV (2015), nr. 5, mai, p. 1.

234. Limba omului trebuie stăpânită, în „Credința străbună”, XXV (2015), nr. 6, iunie, p. 1.

235. Părintele Dometie Manolache, duhovnicul Mănăstirii Râmeț, în „Credința străbună”, XXV (2015), nr. 7, iulie, p. 1.

236. Mihai Viteazul – primul întregitor de patrie, în „Credința străbună”, XXV (2015), nr. 8, august, p. 1.

237. Să prețuim izvoarele apelor, în „Credința străbună”, XXV (2015), nr. 9, septembrie, p. 1.

238. Ținta supremă a desăvârșirii, în „Credința străbună”, XXV (2015), nr. 10, octombrie, p. 1.

239. Eparhia de Alba Iulia, o nestemată a Bisericii străbune – 40 de ani de la reactivarea ei, în „Credința străbună”, XXV (2015), nr. 11, noiembrie, p. 1.

240. Valoarea educației religioase, în „Credința străbună”, XXVI (2016), nr. 1, ianuarie, p. 1.

241. Episcopul Emilian Birdaș – un model de hărnicie și vitejie apostolică, în „Credința străbună”, XXVI (2016), nr. 2, februarie, p. 1.

242. Marea rugăciune a Postului Mare, în „Credința străbună”, XXVI (2016), nr. 3, martie, p. 1.

243. Ultimele șapte cuvinte ale lui Iisus, rostite pe Cruce, în „Credința străbună”, XXVI (2016), nr. 4, aprilie, p. 1.

244. Mare însemnătate a Botezului nostru, în „Credința străbună”, XXVI (2016), nr. 6, iunie, p. 1.

245. Sfântul și Marele Sinod Pan-Ortodox, un eveniment epocal cu semnificație teologică și istorică, în „Credința străbună”, XXVI (2016), nr. 7, iulie, p. 1.

246. Să fii o lumină ce arde și strălucește, în „Credința străbună”, XXVI (2016), nr. 8, august, p. 1.

247. Sfântul Ierarh Antim Ivireanul, luceafăr al Ortodoxiei românești, în „Credința străbună”, XXVI (2016), nr. 9, septembrie, p. 1.

248. Sub stindardul ASTREI, slujind Patria și Neamul, în „Credința străbună”, XXVI (2016), nr. 10, octombrie, p. 1.

249. Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României, în „Credința străbună”, XXVI (2016), nr. 11, noiembrie, p. 1.

250. Datoria de a-l iubi pe aproapele nostru, în „Credința străbună”, XXVII (2017), nr. 1, ianuarie, p. 1.

251. Revenirea lui Iisus Hristos în slavă, în „Credința străbună”, XXVII (2017), nr. 2, februarie, p. 1.

252. Înnoirea vieții prin pocăință, în „Credința străbună”, XXVII (2017), nr. 3, martie, p. 1.

253. Icoana ortodoxă, un puternic susținător al vieții creștine, în „Credința străbună”, XXVII (2017), nr. 5, mai, p. 1.

254. Viața aceasta-timp de har și de mântuire, în „Credința străbună”, XXVII (2017), nr. 6, iunie, p. 1.

255. Locașul bisericesc, un cer bisericesc, în „Credința străbună”, XXVII (2017), nr. 7, iulie, p. 1.

256. Martirul Horea, conducător energic al maselor țărănești din Țara Moților, în „Credința străbună”, XXVII (2017), nr. 8, august, p. 1.

257. Condițiile esențiale ale participării noastre la cultul divin public, în „Credința străbună”, XXVII (2017), nr. 9, septembrie, p. 1.

258. Sfântul Sofronie de la Cioara, aprig luptător pentru libertatea conștiinței religioase, în „Credința străbună”, XXVII (2017), nr. 8, octombrie, p. 1.

259. Boala milei de sine și terapia acesteia, în „Credința străbună”, XXVII (2017), nr. 8, noiembrie, p. 1.

260. Celebrăm darul sfânt al unității naționale, în „Credința străbună”, XXVIII (2018), nr. 1, ianuarie, p. 1.

261. Marele Dumnezeu este Tatăl nostru, în „Credința străbună”, XXVIII (2018), nr. 2, februarie, p. 1.

262. Din cer și din icoana sa, Sfântul Paisie Aghioritul ne mângâie și ne ajută, în „Credința străbună”, XXVIII (2018), nr. 3, martie, p. 1.

263. Duhul Sfânt, Călăuzitorul nostru, în „Credința străbună”, XXVIII (2018), nr. 5, mai, p. 1.

264. Conștient de locul tău și de talantul tău, în „Credința străbună”, XXVIII (2018), nr. 6, iunie, p. 1.

265. O experiență încântătoare pe plaiurile Americii, în ”Credința străbună”, XXVIII (2018), nr. 7, iulie, p. 1.

266. Sufletul căldicel al creștinului, în „Credința străbună”, XXVIII (2018), nr. 8, august, p. 1.

267. Folosul duhovnicesc al citirii psalmilor, în „Credința străbună”, XXVIII (2018), nr. 9, septembrie, p. 1.

268. Hristos Mântuitorul este totul pentru noi, în „Credința străbună”, XXVIII (2018), nr. 10, octombrie, p. 1.

269. Transilvania, vatră străveche de permanentă viețuire a poporului român, în „Credința străbună”, XXVIII (2018), nr. 11, noiembrie, p. 1.

270. Iancule Mare

 

VI. PREFEȚE

1. Maica Alexandra, Sfinții îngeri, Editura Anastasia, București, 1992.

2. Ioan Leb, Ortodoxie și vechi-catolicism sau ecumenism înainte de mișcarea ecumenică, Presa Universitară Clujeană, Cluj, 1996.

3. Ioan Simionescu, Colinde și cântece de stea, Editura Europontic, Cluj-Napoca, 1997.

4. Octavian Băieș, Floare de dor, Basarabie, s.n., Cluj-Napoca, 2000.

5. John Breck, Darul sacru al vieții, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2001.

6. Petru Giurgi (ed.), Părintele Iosif Trifa. Cuvinte de aur, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2001.

7. Nicolae Feier, Cuviosul Pahomie de la Gledin. Obârșiile, viața, nevoințele, antecesorii și urmașii săi, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2002.

8. Dorel Vișan, Psalmi, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002.

9. Ioan Brie, Cântările Sfintei Liturghii pentru cor pe două voci egale sau pentru cor mixt pe două voci, Cluj-Napoca, 2002.

10. Simion Cristea, Sub stelele nopții, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2004.

11. Ionița Timiș, Teologia iubirii în conștiința filozofică, biblică și patristică, EIBMBOR, București, 2006.

12. Vlad Benea, Sfințenie și mărturie în Insulele Britanice, în primul mileniu creștin, s.n., Cluj-Napoca, 2006.

13. Silviu Pop, Cuvinte de învățătură la Cununie și înmormântare, Editura Ecclesia, Cluj-Napoca, 2006.

14. Monica Vlase, Tăria morală, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007.

15. *** Healing of Memories in Europe. A Study of Reconciliation between Churches, Cultures, and Religion (vol. I), s.n., Cluj-Napoca – Leipzig, 2007.

16. Serafim Pașca, Teologie și monahism în pustiul de răsărit al Ierusalimului, Editura Gedo, Cluj-Napoca, 2008.

17. Angela Hanc, Nașterea și copilăria Domnului, Editura Canonica, Cluj-Napoca, 2008.

18. Romulus Berceni, Corul Bisericii Ortodoxe „Sfântul Nicolae” din Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, Editura Nova Didactică, Bistrița, 2010.

19. Pr. Prof. Dr. Joseph J. Allen, Slujirea Bisericii – chip al grijii pastorale, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2010.

20. *** Mitropolitul Simion Ștefan, sfântul cărturar al Transilvaniei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2011.

21. Arhid. Alin Albu, Teologie și cultură la Alba Iulia. 20 de ani de învățământ teologic universitar, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2011.

22. Ovidiu Panaite, Prin joc spre viață, ediția a II-a, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2011.

23. Serafim Pașca, Sfânta Cetate a Ierusalimului, Editura Gedo, Cluj-Napoca, 2012.

24. Ioan Lațiu, Monografia satului Iclod-Alba. 665 de ani de atestare documentară, Editura Buna Vestire, Blaj, 2012.

25. Florin Șinca, Istoria Mănăstirii Râmeț, județul Alba, Editura RCR Editorial, București, 2012.

26. Vasile Moga, Jurnal de pelerin, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2013.

27. Ana Dumitran, Fecioarele înlăcrimate ale Transilvaniei, Editura Altip, Alba Iulia, 2013.

28. Teofil Slevaș, Părintele Serafim Popescu, duhovnicul Mănăstirii Sâmbăta, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2013.

29. Dumitru Gherman și Pr. Dimitrie Gherman, Răni nevindecate ale neamului românesc din mijloc de țară, Editura Nico, Târgu-Mureș, 2013.

30. Petru Giurgi, Peregrin prin Țara Făgăduinței. Ierusalim, Ierihon și Betleem, Editura Agnos, Sibiu, 2013.

31. Iosif Fiț, Florilegiu coral-liturgic, Editura Altip, Alba Iulia, 2013.

32. Vasile Chiorean, Versuri populare, poezii alese și învățături duhovnicești, Editura Nico, Târgu-Mureș, 2013.

33. Patericul egiptean, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2013.

34. Ilarie Gh. Opriș, Vasile Mureșan, Marcel Naste, Iconari mureșeni contemporani, Editura Nico, Târgu-Mureș, 2013.

35. Stavrofora Cristina Chichernea, Biografie spirituală, Tipografia Andra, Târgu-Mureș, 2014.

36. Ioan Moshu, Limonariu, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2014.

37. Nicolae-Coriolan Dura, Exercitarea puterii judecătorești în Biserică. Abaterile și delictele bisericești, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2014;

38. *** Eroi mureșeni în Marele Război. Un secol de la declanșarea Primului Război Mondial: 1914-2014, Editura S.C. Grama Proiect S.R.L., Reghin, 2014.

39. *** Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia. Album de Patrimoniu, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2015.

40. *** Îndrumător pastoral, vol. XXIII, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2015.

41. *** Părintele Dometie Manolache – chip luminos al virtuților și dăruirii jertfelnice, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2015.

42. *** Episcopul Emilian Birdaș – un vrednic slujitor al Bisericii și al Neamului, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2016.

43. Nicolae Bolea, Pr. Virgil Bolea, Episcopul Emilian și reînființarea scaunului vlădicesc de la Alba Iulia, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2016.

44. *** Catehism ortodox, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2016.

45. Col. (r.) Vasile Cristea, Pe urmele înaintașilor – Preot Emilian Felea (1901-1968), Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2016.

46. Liviu Tarcău, Vremelnicie și eternitate în lumina Învierii, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2016.

47. Gelu Furdui, Credințe, datini, obiceiuri și superstiții la români, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2016.

48. Dumitru A. Vanca, Paradigme liturgice românești în sec. 17. Ioan Zoba din Vinț și evoluția liturghiei românești, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2016.

49. *** Viu este Dumnezeu – Catehism ortodox, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2016.

50. Sfântul Nicodim Aghioritul, Războiul nevăzut, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2016.

51. Sfântul Nicodim Aghioritul, Deprinderi duhovnicești, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2016.

52. *** Din inima munților, către inima tinerilor, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2016.

53. Sfântul Nicodim Aghioritul și Neofit Kavsokalivitul, Deasa împărtășire cu preacuratele lui Hristos Taine, Ediția a II-a, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2017.

54. Monahul Moise, Sfântul închisorilor - Mărturii despre Valeriu Gafencu, Ediția a II-a, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2017.

55. Pr. Mihail Neațu, De la întuneric la lumină. Predici la duminici și sărbători, Editura Logos, București, 2017.

56. Robert Matei, Dr. Eugen Nicoară – doctorul ancestronic din loja regelui Carol al II-lea, Editura „Petru Maior”, Târgu-Mureș, 2017.

57. Pr. Sebastian Șebu, Pr. Dorin Opriș și Prof. Monica Opriș, Metodica predării religiei, Ediția a II-a, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2017.

58. Pr. Petre Vintilescu, Spovedania și duhovnicia, Ediția a II-a, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2017.

59. *** Alba Iulia – Istorie, Cultură și Spiritualitate, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2018.

60. *** Marea Unire de la Alba Iulia. 1 Decembrie 1918, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2018.

61. Arhim. Melhisedec Ungureanu, Prin tărâmul pocăinței, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2018.

62. *** Rugăciunea lui Iisus în spiritualitatea ortodoxă, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2018.

63. Liliana-Maria și Ioan-Nicolae Popa, Comoara de pe Arieș. Colecția de carte chirilică de la Muzeul etnografic din Lupșa, Editura Curs, Cluj-Napoca, 2018.

64. Părintele Ioan Iovan, Zidiri în piatră și în duh. Cuvinte de neuitat, Editura Lumea Credinței, București, 2018.

65. Pr. prof. dr. Nicolae Bolea și Pr. drd. Marius-Virgil Bolea, Ierarhia și preoțimea Bisericii Ortodoxe Române din Ardeal, sprijinitoare a realizării Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, (în curs de apariție)

66. Pr. Ovidiu-Petru Băgăcian, Ortopraxia Bisericii Ortodoxe Române la începutul secolului al XXI-lea. Aspecte misionar-pastorale, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2018.

67. Pr. Eugen Goia, Pagini din istoria sfântă a moților, (în curs de apariție)

68. Monografia Mănăstirii „Buna Vestire” de la Pătrângeni, Editura Antel, Alba Iulia, (în curs de apariție).

69. *** Mănăstirea Râmeț. Scurtă monografie ilustrată, Editura Gutenberg, București, (în curs de apariție).

70. *** Îndrumător pastoral, vol. XXIV, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2018.