La Catedrala Mare din Târgu-Mureş

8 ianuarie, 2017

Trăim într-o epocă de mari convulsiuni şi prefaceri. Nu este siguranţă, nici stabilitate decât în puţine domenii. Neliniştea şi frica domină sufletele oamenilor, precum cancerul subminează sănătatea biologică. Parcă astăzi mai mult decât oricând este actual îndemnul Sfântului Apostol Pavel: „Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele” (Efes. 5, 16).

Astăzi suntem chemaţi de Biserică să ne punem în ordine propriul suflet în faţa lui Dumnezeu şi să ne împlinim cu sârguinţă îndatoririle noastre creştineşti. Trebuie să ne deschidem inima cu cheia convertirii, a pocăinţei, şi să mergem spre viitor cu o viaţă nouă, împodobită cu florile virtuţilor morale.