La Centrul 346 Comunicaţii RMNC din municipiul Sebeş

26 septembrie, 2017

Biserica noastră Ortodoxă binecuvintează cariera militară, arătând că este bine ca un creştin să împlinească cerinţele ostăşeşti ale Neamului. De ce? Fiindcă înaintea lui Hristos ne vom înfăţişa cu obligaţiile şi cu datoriile pe care le-am realizat în contextul poporului din care facem parte.

Pentru români, de-a lungul istoriei, Armata a fost braţul înarmat al credinţei dreptmăritoare. Biserica şi Armata au reprezentat două scuturi complementare ale apărării tradiţiei şi spiritului românesc, pentru atingerea scopului nostru care este: propăşirea în bine şi mântuirea.