La Conferinţa cu tema „Prevenirea Abandonului Şcolar: Angajament şi Dăruire, Impact şi Perspectivă”

Alba Iulia, 3 mai, 2018

Este foarte important ca noi, prin angajament şi dăruire de sine, să-i ajutăm pe copiii din centrele educaționale, pentru că ei reprezintă primăvara vieții, reprezintă viitorul națiunii. De calitatea lor spirituală și morală depinde starea societății noastre de mâine, reînvierea neamului şi prosperitatea țării noastre.

Dacă noi punem suflet în activitatea de formare intelectuală și spiritual-morală a acestor copii, ne validăm sub soarele istoriei ca fii ai Învierii. Totodată, putem avea certitudinea că, într-o zi, vom atinge împărăția Învierii, pentru că Domnul a spus: „Cei ce fac fapte bune vor ieși din morminte spre învierea vieții”, adică spre răsplată și fericire eternă.