Cu ocazia binecuvântării a 24 de busturi

Sărmaşu, 23 septembrie, 2018

Pe marea învolburată a istoriei noastre bimilenare, românii nu şi-au pierdut nădejdea în Atotputernicul Dumnezeu, Care cârmuieşte lumea şi-i mântuieşte pe cei binecredincioşi. În pofida multor suferinţe, nedreptăţi, frustrări şi încercări crude, neamul nostru a ştiut să-şi păstreze fiinţa etnică şi conştiinţa identităţii şi unităţii naţionale. Era convins că tot ce poartă pecetea Crucii va izvorî biruinţă şi bucurie.

Din sânul poporului român s-au ridicat bărbaţi luminaţi, patrioţi înflăcăraţi şi eroi bravi care, cu truda lor sau cu sângele lor, au pus temelia României Mari. Recunoştinţa noastră pentru vrednicii înaintaşi se exprimă astăzi, aici la Sărmaşu, prin binecuvântarea a 24 de busturi ale elitelor autohtone. Privindu-le, suntem conştienţi că avem datoria sacră de a servi Patria străbună cu hărnicie şi spirit de sacrificiu.