Cu ocazia manifestărilor dedicate Zilei Pompierilor

Alba Iulia, 13 septembrie, 2018

Am venit astăzi cu multă bucurie în mijlocul pompierilor, a căror misiune reprezintă o pildă de disciplină, de jertfă şi de solidaritate cu semenii lor aflaţi în primejdii şi în dificultăţi. Intervenţia acestora este un act de salvare care îi aseamănă cu Domnul nostru Iisus Hristos, coborât în focul vieţii omeneşti pentru a scăpa lumea de distrugere veşnică.

Fiind anul centenarului Marii Uniri, ne gândim că poporul nostru a dat dovadă de perseverenţă, spirit de sacrificiu şi bravură în lupta sa pentru libertate naţională şi unitate statală. Evenimentul crucial de la 1 Decembrie 1918 este sinteza eforturilor seculare ale înaintaşilor noştri. Urmând exemplul lor, putem contribui efectiv la binele şi prosperitatea neamului românesc.