La Hramul Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” de la Sânmărtinul de Câmpie

Protopopiatul Târgu-Mureş, 15 august, 2018

Pelerinajul nostru pe acest pământ este plin de pericole şi capcane care vin de la trup, de la lume şi de la diavol. Este aşa de uşor să devenim robi ai pasiunilor dezordonate şi ai păcatelor de tot felul. Însă să fim optimişti, pentru că în slava Împărăţiei, avem o Maică bună care se preocupă de soarta noastră şi care este gata să ne elibereze de orice rău sau nenorocire.

Mama noastră din ceruri este vie, nemuritoare şi foarte generoasă. Dacă noi o chemăm cu umilinţă şi cu stăruinţă, ea numaidecât vine în întâmpinarea noastră. Dacă îi cerem ceva, ea ne dă imediat, pentru că nu refuză pe nimeni niciodată. Maica Domnului este steaua speranţei care răsare peste zbuciumul acestui veac, fiind doritoare să transforme păcatul nostru în iertare, înfrângerea noastră în biruinţă şi tristeţea noastră în surâs de fericire.