Mesajul Întâistătătorului Eparhiei noastre, cu prilejul praznicului Sfintelor Paști

Mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, transmis cu prilejul praznicului Învierii Domnului

Învierea Domnului este piatra de temelie a creştinismului. Fără ea, viaţa, opera, numele lui Iisus Hristos şi mântuirea lumii rămâneau sub piatra sigilată. Dar, Mântuitorul nostru a ieşit biruitor din suferinţă şi din moarte şi, prin aceasta, ne-a făcut şi pe noi părtaşi învierii şi eternităţii fericite. Un mare gânditor ortodox (Nae Ionescu) spunea: „Paştile asta sunt: marea dramă prin care, după hotărârea lui Dumnezeu, s-au aruncat iarăşi punţi de legătură între creaţiune şi Stăpânul ei” (n.n. între pământ şi cer).

Noi, care am primit vestea că suntem nemuritori, trebuie să dovedim prin conduita noastră că suntem fii ai Luminii şi fii ai Învierii. Oricâte dificultăţi şi amărăciuni am întâmpina pe calea vieţii, să ne rezemăm pe Domnul înviat „întru Care avem răscumpărarea prin sângele Lui, adică iertarea păcatelor” (Col. 1, 14). El este cu noi în Biserică, totdeauna gata să transforme îndoiala în certitudine, ura în iubire şi lacrima în surâs de fericire.

Fie ca harul şi lumina Învierii să umple sufletele şi casele noastre, iar Hristos, Biruitorul morţii, să ne dăruiască tuturor sănătate, bucurie şi alese împliniri!

 

† IRINEU
Arhiepiscop al Alba Iuliei