Mesajul Părintelui Arhiepiscop Irineu, cu ocazia praznicului Sfintelor Paști

Mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, transmis cu prilejul praznicului Învierii Domnului (2024)

A sosit iarăşi luminatul praznic al Sfintelor Paşti. Veniţi să ne bucurăm şi să ne veselim, adresându-ne unii altora salutul creştinesc: Hristos a înviat! Întâmpinându-ne cu acest salut pascal, exprimăm adevărul fundamental al credinţei noastre în Hristos, Biruitorul morţii şi Stăpânul vieţii.

În Sfânta Evanghelie citim că Duminică, foarte de dimineaţă, pe când femeile mergeau să ungă trupul lui Iisus cu aromate, au văzut piatra răsturnată de pe mormânt. În acel moment, îngerul le-a zis: „Nu vă înspăimântaţi! A înviat!” (Mc. 16, 6). De atunci, vestea Învierii a devenit mărturisirea de credinţă ce stă la temelia creştinismului.

Hristos, Mântuitorul nostru, este prezent printre noi şi merge alături de noi. El Se lasă, într-un fel, „experimentat” de cei care-L invocă şi-L iubesc. El dă lumii viaţa nemuritoare, viaţa care vine de la Dumnezeu. De aceea, este bine să ne lăsăm înfăşuraţi în biruinţa luminii lui Hristos, care risipeşte tenebrele fricii şi ale tristeţii. Fie ca pacea şi bucuria Învierii Sale să umple sufletele şi casele noastre!

† IRINEU
Arhiepiscop al Alba Iuliei