Mesajul Părintelui Arhiepiscop Irineu cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii (8 martie 2023)

În această zi de 8 martie, atenția noastră se îndreaptă cu bucurie spre femeia virtuoasă, care „veghează la propășirea casei sale” (Pilde 31, 27), precum afirmă înțeleptul Solomon. Fiind întruchiparea sentimentului delicat și a puterii formidabile, femeia poate acționa eficient la înfrângerea răului, la răspândirea luminii Evangheliei și la transmiterea sfintelor tradiții creștine.

Mulți oameni aflați în dificultăți și necazuri strigă, uneori, după ajutor, strigă după mamă. Iubirea creștină face din fiecare femeie, căsătorită sau necăsătorită, o mamă spirituală, care slujește și se dăruiește. O astfel de femeie harnică și generoasă este, ca să folosesc expresia Sfântului Apostol Pavel, o „bună mireasmă a lui Hristos între cei ce se mântuiesc” (II Cor. 2, 15).

Recunoscând rolul admirabil al femeilor în societatea românească și în viața Bisericii, le oferim astăzi, ca niște flori parfumate de primăvară, omagiile prețuirii noastre sincere și le zicem „La mulți ani!”.

 

† IRINEU
Arhiepiscop al Alba Iuliei