Sfântul Gheorghe Pelerinul revine în satul său natal

În aceste zile, după mai bine de o sută de ani, a revenit pe plaiurile Albei Moşul Gheorghe Lazăr din localitatea Şugag, născut în anul 1846. A revenit acasă, printre noi, prin moaştele sale, acela care nu demult a fost trecut în calendar cu numele de Sfântul Gheorghe Pelerinul. Se numeşte aşa, fiindcă şi-a asumat statutul de „străin şi călător pe pământ” (cf. Evr. 11, 13).

El a copilărit în satul său, trăind în evlavie profundă. După 14 ani de viaţă familială, efectuează pelerinaje în Ţara Sfântă şi în Muntele Athos, de unde se reîntoarce la ai săi. Pe urmă, cutreieră satele din părţile Sibiului, Făgăraşului şi Braşovului, vizitând biserici şi vorbind oamenilor despre Dumnezeu. În 1895 îşi găseşte sălaş în turnul clopotniţei din Piatra Neamţ, unde va sta până la moartea sa, august 1916.

Din acel loc retras, Sfântul Gheorghe Pelerinul călătorea adesea pe la mănăstirile din Moldova, îndeletnicindu-se cu postul şi rugăciunea şi vieţuind în sărăcie şi detaşare de tot ce este lumesc. El umbla desculţ, cu capul descoperit şi cu toiagul în mână, sfătuind pe mireni şi miluind pe cei săraci. Făcându-se părtaş crucii lui Hristos, a dobândit harul Duhului Sfânt şi a ajuns la o transparenţă duhovnicească, răspândind în jurul său lumina învierii.

Astăzi, Şugagul îl primeşte pe fiul satului cu făclii aprinse şi valuri de tămâie, cu lacrimi de bucurie şi cântări duhovniceşti. Toţi îl întâmpină cu emoţie şi cu entuziasm pe ţăranul gospodar de altă dată, care acum reprezintă pentru noi o icoană vie a dreptei credinţe, un mărturisitor autentic al Ortodoxiei şi un exponent al valorilor ei sublime.

Haideţi să ne apropiem cu veneraţie de acest atlet al lui Hristos odrăslit în ţinutul Albei. Veniţi să-l întâlnim pe acela care a murit după legile firii, dar trăieşte în veci, în soborul sfinţilor. Să fim siguri că Sfântul Gheorghe Pelerinul, aflat lângă tronul milostivirii divine, este sensibil la suferinţele şi strâmtorările lumii actuale. Rugându-se pentru noi, vom primi de la Dumnezeu pace şi îndurare, sănătate şi ajutor.

 

                                                                                                                                 † IRINEU
                                                                                                                   Arhiepiscop al Alba Iuliei