1. Extras din „Cuvântul dragostei. Cuvântări duhovniceşti III”,

Lumea creştină plină de minuni Viaţa credinciosului, trăită în Hristos şi în Biserică, este plină de minuni dumnezeieşti care se manifestă fie în necazuri, fie în bucurii. A fi creştin înseamnă a crede în existenţa şi posibilitatea minunilor şi a le accepta. Căci acolo unde lucrează Cel Atot...

Citeşte mai mult »

2. Extras din „Sfântul Irineu de Lyon, polemist şi teolog”,

Vederea lui Dumnezeu şi îndumnezeirea omului După Sfântul Irineu, episcopul de Lyon, corolarul soteriologic al întrupării este îndumnezeirea. În acest act nu intervine identitatea de substanţă dintre om şi Dumne­zeu, cum pretind doctrina gnostică a emanaţiei ori panteismul greco-roman, ci asi...

Citeşte mai mult »

3. Extras din „Chipul lui Hristos în viaţa morală a creştinului”,

Împărtăşirea euharistică şi prefacerea după chipul lui Hristos Unirea dintre Dumnezeu şi om, realizată în Hristos, a depăşit mult toată relaţia şi înrudirea umană. Asumând trup şi sânge, Logosul lui Dumnezeu a devenit fratele omului; dar El a devenit şi prietenul nostru, în aceea că El ne-a iz...

Citeşte mai mult »

4. Extras din „Curs de Bioetică”,

 Transplantul de organe Omul a fost creat de către Dumnezeu „după chipul şi după asemănarea Sa” (Fac. 1, 26-27). Trupul nostru este „templu al Duhului Sfânt” (I Cor. 6,19), iar sufletul şi trupul formează o unitate care, după moarte, nu este posibilă decât prin învierea trupului (cf. I Tes....

Citeşte mai mult »

5. Extras din „Cu Hristos pe calea vieţii”,

 A-L mărturisi pe Hristos Una dintre roadele Rusaliilor, venirea lui Dumnezeu-Duhul Sfânt, ca să locuiască în noi, este că acest act mântuitor creează Sfinţi din creştinii de rând. Duhul Sfânt ajută viaţa creştinului să înflorească, să se înnoiască în frumoasa viaţă a unui Sfânt, o viaţă care...

Citeşte mai mult »

6. Extras din „Monahismul – chivotul neamului românesc”,

Etosul monastic românesc Monahismul creştin sub forma eremitică (sihăstrească) şi chinovială (obştească), şi-a făcut apariţia pe meleagurile actuale ale patriei noastre concomitent cu formarea poporului român şi răspândirea creştinismului în Dacia. Legăturile dintre ţinuturile dobrogene şi ve...

Citeşte mai mult »

7. Extras din „Sfântul Ioan Iacob, sihastrul român de la Hozeva”,

Cugetarea la moarte  Cea mai înaltă filosofie, cea mai înţeleaptă pedagogie pentru un creştin este cugetarea la moarte, una dintre preocupările de mare valoare duhovnicească ale minţii noastre. Sfântul Isaac Sirul spunea: „Cel ce a înţeles cu adevărat ce este capătul acestei vieţi, acela po...

Citeşte mai mult »

8. Extras din „Împărăteasa cerului şi Mama noastră”,

Mama Bisericii Maica Domnului este aceea care, prin viaţa sa neprihănită, a pregătit ospăţul împăcării noastre cu Dumnezeu. Ea este Mireasa Duhului Sfânt, care L-a purtat în pântece pe Acela Care ne-a deschis raiul şi ne-a dăruit Împărăţia cerurilor, pe Hristos Cel Care „cu sângele Său... ne-a...

Citeşte mai mult »

9. Extras din „Preoţia şi arta pastorală”,

Râvna şi conştiinciozitatea preotului  Cheia succesului în lucrarea preoţească constă în râvna şi conştiinciozitatea pe care preotul le are faţă de misiunea sa. Acestea sunt două calităţi absolut necesare în toate sectoarele de activitate şi care implică multă dăruire de sine, pentru a face...

Citeşte mai mult »

10. Extras din „Duhul Sfânt, Sfinţitorul şi Mângâietorul nostru”,

Duhul Sfânt – Oaspetele dulce al sufletuluiSă ne gândim cât de minunată este opera unui artist care prin eforturi pasionate şi nobile poate să pătrundă materiale tari şi amorfe cu lumina sufletului său. Instrumentele pe care le foloseşte, deşi sunt adesea grosolane, pot să dea acestor materiale...

Citeşte mai mult »

© ÎPS Irineu Pop